Taiwan: uitvoer stijgt met ruim een kwart

In 2012 is de export van goederen naar Taiwan met 27 procent gestegen tot 2,9 miljard euro. Er werden vooral meer machines uitgevoerd. De invoer uit Taiwan nam met 9 procent toe tot 2,5 miljard euro. Ook hier zijn machines verantwoordelijk voor deze toename. Het saldo op de handelsbalans veranderde van een tekort in een overschot van 0,4 miljard euro.

Handel met Taiwan

1014-taiwan-ih-2012-g1

Driekwart export is machines

Aan machines werd in 2012 voor ruim 2 miljard euro naar Taiwan uitgevoerd. Dat is 27 procent meer dan in 2011. Het zijn vooral gespecialiseerde machines (waarde: 1,7 miljard euro)  die meer werden uitgevoerd (+32 procent). Het gaat hier vooral om machines en apparaten voor de vervaardiging van elementen van halfgeleidermateriaal.

Invoer vooral machines

De invoer uit Taiwan bestond in 2012 voor bijna driekwart uit machines. De import van computers (+46 procent), telecommunicatietoestellen (+59 procent) en voertuigen (+12 procent) nam toe. Computeronderdelen (-15 procent) en elektrische apparaten (-12 procent) werden minder geïmporteerd.

Minder fietsen ingevoerd

Er werden in 2012 circa 50 duizend fietsen minder uit Taiwan ingevoerd waardoor het totaal circa 450 duizend fietsen bedroeg. Taiwan leverde ook in 2012 de meeste fietsen aan Nederland. In totaliteit importeerde Nederland 1,7 miljoen rijwielen in 2012 (+100 duizend stuks).

Invoer fietsen in 2012

2014-taiwan-ih-2012-g2

Wiel Packbier

Bron: StatLine