Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie is in januari 2014, vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder, met bijna 6 procent toegenomen. Ook de afzet per gemiddelde werkdag en het productievolume per gemiddelde werkdag namen toe ten opzichte van vorig jaar. De afzetprijs was lager dan in januari 2013.

Omzet, productie en afzetprijs (januari 2014)

Omzet, productie en afzetprijs (januari 2014)

Omzet toegenomen

De omzet in de elektrotechnische en machine-industrie nam in januari 2014 bijna 6 procent toe ten opzichte van januari 2013. Hierbij was de toename behaald op de binnenlandse markt (15 procent) groter dan de toename op de buitenlandse markt (bijna 3,5 procent). Met hetzelfde aantal werkdagen als in januari 2013 en een lagere afzetprijs nam de afzet per gemiddelde werkdag met ruim 7 procent toe.

Lagere afzetprijs

In januari 2014 werd er voor de producten van de elektrotechnische en machine-industrie 1,5 procent minder betaald dan een jaar eerder. De afzetprijs bleef in het binnenland vrijwel gelijk, terwijl in het buitenland de prijzen met 2 procent daalden. De afgelopen jaren vertoonde de afzetprijs een stijgende lijn; voor het eerst in jaren is de afzetprijs nu lager dan een jaar eerder.

Meer geproduceerd

De elektrotechnische en machine-industrie produceerde in januari meer dan een jaar eerder. Het productievolume per gemiddelde werkdag lag bijna 10 procent hoger.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)