Monitor zakelijke diensten vierde kwartaal 2013

In het vierde kwartaal van 2013 heeft de zakelijke dienstverlening meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De lichte omzetdaling van het derde kwartaal heeft niet doorgezet. Over heel 2013 is de omzetontwikkeling licht positief. Ook IT-dienstverleners boekten in het vierde kwartaal meer omzet, maar over heel 2013 was de omzetontwikkeling nog negatief.
Het aantal vacatures in de branche was lager dan in het derde kwartaal, het aantal faillissementen was nog altijd hoog. Zakelijke dienstverleners waren in het vierde kwartaal minder somber gestemd dan in voorgaande kwartalen. Voor het eerste kwartaal van 2014 zijn de ondernemers minder pessimistisch gestemd. Zo zijn de ondernemers weer wat positiever over het economisch klimaat.

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners

Wisselvallig jaar zakelijke dienstverleners

De omzet van de zakelijke dienstverleners was in het vierde kwartaal 2,2 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze stijging volgde op een lichte daling in het derde kwartaal. De omzetontwikkeling in de eerste helft van het jaar was ook wisselvallig. Over heel 2013 is de omzet met 0,3 procent gestegen. De omzetgroei is lager dan in 2011 en 2012.
De meeste branches binnen de zakelijke dienstverlening boekten in het laatste kwartaal van 2013 omzetgroei. De overige zakelijke dienstverleners, uitzendbureaus en managementadviesbureaus noteerden de grootste omzetstijging. De omzet van reisorganisatoren, architecten en accountantskantoren bleef lager dan een jaar eerder.

Omzetontwikkeling IT- en zakelijke dienstverleners, vierde kwartaal 2013

Omzetontwikkeling IT- en zakelijke dienstverleners, vierde kwartaal 2013

Hogere prijzen en meer omzet verwacht in eerste kwartaal 2014

De zakelijke dienstverleners zijn voor het eerste kwartaal van 2014 minder pessimistisch gestemd. Het aantal ondernemers dat een stijging van de prijzen voorziet, is aanzienlijk hoger dan het aantal dat lagere prijzen verwacht. Per saldo denkt ruim 16 procent dat hun tarieven zullen stijgen. Het is niet ongebruikelijk in de dienstverlening dat ondernemers aan het begin van het jaar hun tarieven aanpassen. De omzetverwachting is positief maar wel verslechterd ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De verwachtingen over het economisch klimaat zijn verbeterd en per saldo nu nipt positief.
Over de werkgelegenheid zijn iets minder ondernemers negatief dan een kwartaal eerder. De personeelssterkte zal naar verwachting bij per saldo 13 procent van de zakelijke dienstverleners afnemen.

Verwachtingen zakelijke dienstverleners, eerste kwartaal 2014

Verwachtingen zakelijke dienstverleners voor het eerste kwartaal 2014

Met ingang van 2014 publiceert het CBS één monitor zakelijke diensten in PDF waarin naast meer onderwerpen over de zakelijke dienstverlening als geheel ook onderstaande deelbranches aan bod komen:

  • IT-dienstverlening
  • Architecten- en ingenieursbranches
  • Juridische en administratieve diensten
  • Reclamebranche
  • Schoonmaakbranche
  • Uitzendbranche

De aparte kwartaalmonitors over deze deelbranches komen hiermee te vervallen.

De PDF bevat de volledige kwartaalmonitor zakelijke diensten.