Monitor motor- en autobranche vierde kwartaal 2013

Zeer goed vierde kwartaal motor- en autobranche

Na vijf kwartalen met krimp noteerde de motor- en autobranche in het vierde kwartaal van 2013 de grootste omzetgroei in drie jaar tijd. De aangescherpte belastingmaatregelen per 1 januari 2014 zijn hiervoor de voornaamste oorzaak. Consumenten en bedrijven schaften in de laatste drie maanden van 2013 nog snel een auto aan. Hierdoor steeg de omzet van nieuwe personen- en bedrijfsauto’s vrij fors. De omzetgroei voor de importeurs van nieuwe personenauto’s kwam zelfs uit op 24 procent. De omzet van de handel in en reparatie van personen- en bedrijfsauto’s steeg met ruim 15 procent. Ook bij de overige branches groeide de omzet, zij het minimaal.

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Stijging aantal openstaande vacatures

Na een daling in het derde kwartaal van 2013 is het aantal openstaande vacatures in het vierde kwartaal weer gestegen. Er stonden ongeveer duizend vacatures open. Het aantal vervulde en nieuwe vacatures was ongeveer 2 duizend.
Het aantal faillissementen kwam in het vierde kwartaal uit op 56. Daardoor gingen in 2013 in totaal 238 autobedrijven failliet. De meeste faillissementen vielen in de branche handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Sterke omzetgroei bedrijfsautobranche

In het vierde kwartaal is de omzet van de bedrijfsautobranche met ruim 15 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Per 30 december liepen de landelijke en lokale stimuleringsregelingen voor Euro-VI-voertuigen af. Veel transporteurs wilden hun nieuwe, schone truck nog in 2013 geregistreerd hebben. Er zijn in het vierde kwartaal ruim 16,5 duizend nieuwe bedrijfsvoertuigen verkocht, een stijging van ruim 23 procent vergeleken met een jaar eerder.

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Eindsprint importeurs van nieuwe personenauto’s

Importeurs van nieuwe personenauto’s wisten in het vierde kwartaal van 2013 fors meer om te zetten. De omzet kwam in vergelijking met dezelfde periode in 2012 ruim 24 procent hoger uit. Dit is de eerste duidelijke stijging sinds het tweede kwartaal van 2012. De omzetgroei hangt samen met het feit dat de bijtellingregels voor privégebruik per 1 januari 2014 zijn aangescherpt. Tot 2014 was de bijtelling voor de privékilometers voor de zakelijke rijder met een (semi-)elektrische personenauto nihil. Per 1 januari 2014 is de bijtelling van deze auto’s verhoogd naar 4 procent voor elektrische auto’s en 7 procent voor semi-elektrische auto’s. Ook zijn de fiscale stimuleringsmaatregelen voor ondernemers versoberd, zo is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op personenauto’s niet meer van toepassing.

Omzetontwikkeling importeurs nieuwe personenauto’s

Omzetontwikkeling importeurs nieuwe personenauto’s

Omzet personenautobranche stijgt weer

De opwaartse weg die de personenautobranche in het derde kwartaal was ingeslagen heeft zich in het vierde kwartaal verder doorgezet. Na vijf kwartalen van krimp is de omzet in het vierde kwartaal van 2013 met ruim 15 procent gestegen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2012. Dit is de grootste stijging sinds het derde kwartaal van 1996. Net als bij de importeurs van nieuwe personenauto’s zorgen ook in deze branche vooral de fiscale maatregelen voor de sterke groei.

Omzetontwikkeling personenautobranche

Omzetontwikkeling personenautobranche

Veel nieuwe personenauto’s verkocht

In het vierde kwartaal van 2013 is er een einde gekomen aan de daling van het aantal verkochte nieuwe personenauto’s. Er zijn ruim 115 duizend nieuwe personenauto’s verkocht. Dit is een stijging van 53 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ondanks de spurt in de verkopen was er op jaarbasis toch een krimp. In totaal zijn er in 2013 ruim 416 duizend nieuwe personenauto’s verkocht, een daling van 17 procent in vergelijking met 2012.

Verkopen nieuwe personenauto’s

Verkopen nieuwe personenauto’s

Minimale omzetstijging autoservicebedrijven

Voor het eerst in twee jaar tijd laten de autoservicebedrijven een groei zien. De omzetstijging van bijna een half procent was echter beperkt. Het is evenwel een grote verbetering ten opzichte van de vier voorgaande kwartalen, toen de omzet 5 tot bijna 9 procent lager was dan een jaar eerder. Over het gehele jaar 2013 bedroeg de omzetkrimp iets meer dan 5 procent.

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven 

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzet handelaren in auto-onderdelen licht gestegen

Voor het tweede achtereenvolgende kwartaal stijgt de omzet van de handelaren in auto-onderdelen. De omzet kwam vergeleken met het vierde kwartaal van 2012 ruim één procent hoger uit. Ondanks de plusjes in het laatste halfjaar was er voor heel 2013 nog wel sprake van krimp. De omzetdaling van bijna 3 procent was echter wel minder sterk dan het verlies van bijna 6 procent in 2012.

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Geringe omzetstijging motorenbranche

Ook de omzet van de handel in en reparatie van motoren is vergeleken met een jaar eerder toegenomen. Bedrijven in deze branche boekten bijna 2 procent meer omzet. De groei in het derde kwartaal 2013 was nog ruim 5 procent.  In 2013 was de omzetkrimp ruim 7 procent in vergelijking met 2012. Sinds 2009 is de krimp niet meer zo hoog geweest.

Omzetontwikkeling motorenbranche

Omzetontwikkeling motorenbranche

Meer cijfers zijn te vinden op de themapagina Handel en horeca en de themapagina Verkeer en Vervoer.

Met ingang van het eerste kwartaal 2014 verschijnt de volledige kwartaalmonitor voor de motor- en autobranche in PDF.