Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie

De conjunctuurenquête Nederland van februari 2014 laat een gunstig beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. Orderontvangsten en productie tonen groei en de oordelen zijn tamelijk positief. In hun verwachtingen voor de komende maanden zijn de ondernemers optimistisch.

Orderpositie nog steeds te klein

Volgens de ondernemers waren de orderontvangsten in de periode november 2013 – januari 2014 hoger dan in de periode augustus – oktober 2013. In deze periode is de productie eveneens toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, ligt in februari iets lager dan in januari en komt uit op 102,5. De omvang van de totale en buitenlandse orderpositie wordt als te klein beoordeeld, maar het aantal ondernemers dat dit vindt, is gering. De buitenlandse orderpositie en de voorraad gereed product vonden zij verbeterd.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt.
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd.

Optimistische verwachtingen

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers optimistisch. Ze verwachten dat de productie de komende drie maanden flink zal stijgen. De inkoop bij leveranciers zal in lijn daarmee eveneens toenemen. De prijzen die ze aan afnemers in rekening brengen zullen iets stijgen. Over de personeelssterkte zijn zij de ondernemers beduidend optimistischer dan de vorige maanden. Per saldo denkt nog maar 2 procent van de ondernemers dat het personeelsbestand zal afnemen. Zo ‘optimistisch’ over de werkgelegenheid zijn de ondernemers in meer dan twee jaar niet geweest.

Verwachting voor februari tot en met april 2014

Verwachting voor februari tot en met april 2014