Kwaliteitsmaten voor het datacorrectieproces

Datacorrectie is gebaat bij indicatoren die op eenvoudige en duidelijke wijze de invloed vanhet correctieproces op de data aangeven. In dit rapport worden enkele indicatoren beschrevendie op grafische wijze aspecten van verandering in data ten gevolge van een correctieprocesuitlichten. De indicatoren vallen uiteen in twee soorten: indicatoren die betrekking hebben op waardenen indicatoren die betrekking hebben op regelschendingen.

Downloads