Oostenrijk: minder goederenhandel in 2012

In 2012 werd er voor 1,8 miljard euro aan goederen uit Oostenrijk ingevoerd. Dat is 3 procent minder dan in 2011. De uitvoer naar Oostenrijk daalde met ruim 4 procent naar 4,9 miljard euro. Hierdoor nam het overschot op de goederenhandelsbalans iets af tot 3,1 miljard euro.

Handel met Oostenrijk

2014-oostenrijk-ih-g1

Opnieuw minder paper en karton ingevoerd

Papier en karton is met een aandeel van 9 procent in de totale invoer het belangrijkste importproduct uit Oostenrijk. In 2012 is de invoer hiervan echter met 6 procent gedaald tot 164 miljoen euro. Deze daling is minder groot dan in 2011 (-9 procent).

Export machines daalt met 10 procent

De uitvoer naar Oostenrijk bestond in 2012 voor bijna een derde uit machines en vervoermaterieel. In vergelijking met 2011 nam de export hiervan af met 10 procent tot 1,5 miljard euro. Zowel de export van kantoormachines (-13 procent), telecommunicatietoestellen (-16 procent) als voertuigen (-12 procent) is gedaald. Bij voertuigen zijn het vooral wegtractors en vrachtauto’s die minder aan Oostenrijk werden geleverd.

Chemie-export toegenomen

Aan chemische producten werd voor 1 miljard euro aan Oostenrijk uitgevoerd (+6 procent). In 2102 steeg vooral de export van organische chemische producten (+12 procent), medicinale producten (+5 procent) en kunststof (+4 procent).

Export naar Oostenrijk

2014-oostenrijk-ih-g2

Wiel Packbier

Bron: StatLine