Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

Omzet, productie en afzetprijs (december 2013)

Omzet, productie en afzetprijs (december 2013)

Vooral toename export

De omzet in de voedings- en genotmiddelenindustrie is in december 2013 met 13 procent toegenomen ten opzichte van december een jaar eerder. In Nederland werd voor ruim 6 procent meer verkocht, de buitenlandse omzet nam 20 procent toe. Met lagere afzetprijzen en een werkdag meer dan in december 2012 was in december 2013 het omzetvolume per gemiddelde werkdag ruim 8 procent groter.

De voedingsmiddelenindustrie, met afstand de grootste subbranche, boekte in december 2013 ten opzichte van een jaar eerder 14 procent meer omzet. Dit was vooral te danken aan een omzetstijging van 22 procent op de buitenlandse markt. In Nederland  nam de omzet  bijna 7 procent toe. De subbranches drankenindustrie en tabakverwerkende industrie verkochten achtereenvolgens voor bijna 4,5 procent en 7 procent meer dan een jaar eerder.

In het vierde kwartaal van 2013 nam de omzet in de voedings- en genotmiddelenindustrie, vergeleken met het vierde kwartaal van 2012, met 10 procent toe. Klanten in Nederland namen voor bijna 4 procent meer af, op de buitenlandse markt werd voor 17 procent meer verkocht. Per gemiddelde werkdag was in het vierde kwartaal het omzetvolume 11 procent groter dan een jaar eerder. Over heel 2013 was de omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 8 procent hoger dan 2012.

Lagere afzetprijzen

De afzetprijzen in de voedings- en genotmiddelenindustrie waren in december 2013 ruim 1 procent lager dan in december het jaar ervoor. Binnenlandse afnemers waren ruim1,5 procent goedkoper uit en buitenlandse klanten een half procent.

Voor de producten van de voedings- en genotmiddelenindustrie werd in het vierde kwartaal van 2013 bijna 1,5 procent minder betaald dan in hetzelfde kwartaal van 2012. De afzetprijzen waren over heel 2013 bijna 2 procent hoger dan een jaar eerder. De prijsontwikkelingen voor het binnenland en het buitenland ontliepen elkaar amper.

Productie hoger

Per gemiddelde werkdag werd in december 2013 in de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 3,5 procent meer geproduceerd dan in december 2012.

In het vierde kwartaal van 2013 was de gemiddelde dagproductie 3,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Over heel 2013 was de gemiddelde dagproductie 3 procent hoger dan in 2012.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het derde kwartaal van 2013 bijna 3,5 procent groter dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)