Realisaties: transportmiddelenindustrie

Omzet, orders, productie en afzetprijs (december 2013)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (december 2013)

Hogere omzet

De omzet in de transportmiddelenindustrie nam in december 2013 met 5 procent toe ten opzichte van het jaar ervoor. Resultaten op de exportmarkt zorgden voor een omzettoename van 11 procent. In het binnenland nam het bedrag aan verkopen echter met ruim 9 procent af. De afzetprijzen bleven in december vrijwel gelijk vergeleken met het jaar ervoor. December 2013 telde een werkdag meer dan december 2012. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag bleef daarmee vrijwel gelijk ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De subbranche auto- en aanhangwagenindustrie liet in december 2013 een omzettoename van 19 procent zien ten opzichte van het jaar ervoor. Het bedrag aan verkopen buiten de landsgrenzen nam met 35 procent toe, terwijl de binnenlandse omzet met 8 procent afnam. In de subbranche overige transportmiddelenindustrie nam de omzet in december met ruim 4 procent af vergeleken met het jaar ervoor. Het bedrag aan verkopen binnen Nederland nam met 10 procent af, de buitenlandse omzet nam met 2 procent af.

In het vierde kwartaal van 2013 nam de omzet in de transportmiddelenindustrie met bijna 6 procent toe ten opzichte van het vierde kwartaal 2012. Over heel 2013 nam de omzet in de transportmiddelenindustrie met ruim 2 procent af ten opzichte van 2012.

Orderontvangsten nemen af

In december 2013 was de waarde van de orderontvangsten in de transportmiddelenindustrie 24 procent lager ten opzichte van december een jaar eerder. De buitenlandse vraag nam met bijna 30 procent af, de waarde van de binnenlandse orderontvangsten nam echter met 11 procent toe. In de subbranche auto- en aanhangwagenindustrie nam de vraag met 15 procent af. De subbranche overige transportmiddelenindustrie ontving voor bijna 30 procent minder aan orders.

In het vierde kwartaal van 2013 nam de waarde van de ontvangen orders in de transportmiddelenindustrie met ruim 3 procent af ten opzichte van hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. Over heel 2013 nam de vraag naar nieuwe producten in de transportmiddelenindustrie met bijna 7 procent toe ten opzichte van 2012.

Prijzen vrijwel gelijk

De prijzen in de transportmiddelenindustrie zijn in december 2013 vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met december 2012. Ook in de auto- en aanhangwagenindustrie bleven de prijzen vrijwel gelijk. Producten in de overige transportmiddelenindustrie waren bijna 2 procent duurder.

In het vierde kwartaal van 2013 bleven de prijzen in de transportmiddelenindustrie vrijwel gelijk ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012. Over heel 2013 stegen de prijzen met bijna 1 procent ten opzichte van 2012.

Meer geproduceerd

In december 2013 was de gemiddelde dagproductie in de transportmiddelenindustrie ruim 5 procent groter dan in december 2012. De productie in de subbbranche auto- en aanhangwagenindustrie nam met 12 procent toe. Het productievolume in de overige transportmiddelindustrie nam met ruim 5 procent af.

De productie in de transportmiddelenindustrie nam in het vierde kwartaal van 2013 met bijna 4,5 procent toe vergeleken met het vierde kwartaal in 2012. Over heel 2013 nam de productie met ruim 5 procent af ten opzichte van 2012.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het derde kwartaal van 2013 was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de transportmiddelenindustrie 1 procent groter dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)