Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

Omzet, orders, productie en afzetprijs (december 2013)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (december 2013)

Omzettoename

Na vijf maanden met omzettoenames nam ook in december 2013 de omzet toe. De elektrotechnische en machine-industrie zag de totale omzet 16 procent toenemen ten opzichte van een jaar eerder. Op de binnenlandse markt werd er bijna 2 procent meer omgezet, op de buitenlandse markt nam de omzet 19 procent toe. December had een werkdag meer dan december 2012 en de afzetprijs steeg. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag nam daarmee ruim 7 procent toe.

De grootste toename in december vond plaats bij de elektrotechnische industrie (+21 procent) dankzij bijna 30 procent meer omzet op de buitenlandse markt. In het binnenland nam de omzet bijna 2 procent af ten opzichte van een jaar eerder. De machine-industrie liet een toename van 16 procent zien. Respectievelijk werd er in binnen- en buitenland ruim 1,5 procent en 19 procent meer omgezet dan in december 2012. De omzet van de elektrische apparatenindustrie nam 4 procent toe ten opzichte van een jaar eerder.

In het vierde kwartaal nam de omzet 11 procent toe bij de elektrotechnische en machine-industrie. De omzet op de binnen- en buitenlandse markt nam respectievelijk 2 procent en 13 procent toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Over heel 2013 had deze branche ruim 2 procent meer omzet. Het positieve cijfer in 2013 kwam door het buitenland waar de omzet bijna 3,5 procent toenam. Op de binnenlandse markt nam de omzet bijna 1,5 procent af.

Hogere waarde ontvangen orders

De orderontvangsten namen in december 2013 ruim 45 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in het buitenland was de toename sterk, ruim 55 procent. In het binnenland was de waarde van de ontvangen orders ruim 8 procent hoger dan een jaar eerder.

De toename in december was het grootst bij de machine-industrie, namelijk bijna 55 procent. Ook de elektrotechnische industrie zag een forse toename van de orderontvangsten, de waarde was bijna 45 procent hoger dan in december 2012. De orderontvangsten van de elektrische apparatenindustrie namen bijna 5 procent toe in december 2013.

In het vierde kwartaal van 2013 nam  de waarde van de ontvangen orders 19 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. In heel 2013 werd er ruim 5 procent meer aan orders ontvangen dan in 2012. De binnenlandse markt zag een afname van ruim 1,5 procent en op de exportmarkt namen de orderontvangsten bijna 7,5 procent toe.

Afzetprijs gestegen

In december 2013 was de afzetprijs van de elektrotechnische en machine-industrie ruim 2 procent hoger dan in december 2012. In het buitenland steeg de afzetprijs bijna 3 procent, in het binnenland bleef deze vrijwel gelijk. Bij de elektrische apparatenindustrie en de machine-industrie stegen de prijzen respectievelijk ruim 3,5 procent en ruim 2,5 procent. Bij de elektrotechnische industrie bleef de afzetprijs vrijwel gelijk aan die van december 2012.

De prijsontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2013 waren vergelijkbaar met die van de maand december. In heel 2013 nam de afzetprijs 2,5 procent toe ten opzichte van 2012, de grootste stijging sinds 2005. 

Groter productievolume

In december 2013 werd in de elektrotechnische en machine-industrie per gemiddelde werkdag ruim 10 procent meer geproduceerd dan in december 2012. De grootste toename van de productie vond plaats bij de elektrotechnische industrie (+17 procent). Bij de machine-industrie was het productievolume per gemiddelde werkdag 9 procent groter en ook de elektrische apparatenindustrie zag een toename, namelijk ruim 4 procent.

In het vierde kwartaal van 2013 nam de productie per gemiddelde werkdag bijna 7 procent toe ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012. Door afnemende productie in de eerste twee kwartalen van 2013 was het productievolume per gemiddelde werkdag van heel 2013 ruim een half procent lager dan een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)