Oordeel en verwachtingen textiel-, kleding- en leerindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van januari 2014 laat een overwegend negatief beeld zien de textiel-, kleding- en leerindustrie. De orderontvangsten zijn afgenomen in de afgelopen maanden en de ondernemers zijn negatief in hun oordelen. Hun verwachtingen voor de productie in de komende drie maanden zijn echter positief.

Afname orderontvangst

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in de periode oktober – december  afgenomen ten opzichte van de periode juli  - september. De productie is eveneens afgenomen. De index orderportefeuille, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, kwam uit op 88,8. Per saldo vindt bijna één derde van de ondernemers dat hun orderpositie te klein is. Het oordeel over de voorraad gereed product verbeterde wel iets in vergelijking met vorige maand.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

     1)  oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Binnenlandse concurrentiepositie onder druk

Volgens de ondernemers is hun concurrentiepositie in het vierde kwartaal van 2013 op de binnenlandse markt verslechterd. Al sinds het begin van 2012 verslechterd deze concurrentiepositie onafgebroken. Op de buitenlandse afzetmarkten (binnen en buiten de EU) verbeterd de concurrentiepositie daarentegen over het algemeen. Net als vorige kwartalen gaf een aanzienlijk deel (ruim 30%) van de ondernemers aan dat onvoldoende vraag momenteel de productie belemmert. De bezettingsgraad van de productie-installaties lag aan het einde van het vierde kwartaal op 77,3 procent, ruim vier procentpunt hoger dan een kwartaal eerder. Het aantal ondernemers dat de productiecapaciteit momenteel als te klein beoordeelt, is nu iets groter dan het aantal dat deze te groot vindt.

Afname werkgelegenheid verwacht

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers flink optimistischer dan in de voorgaande maand het geval was. De ondernemers verwachten wel een stijging  van de productie in de komende drie maanden. De inkopen bij hun leveranciers zullen daarbij echter licht afnemen. De afzetprijzen zullen stijgen, per saldo verwacht ruim één op de vijf ondernemers de prijzen te verhogen. De verwachtingen over de werkgelegenheid zijn aanhoudend somber.

Verwachting voor januari  tot en met maart 2014

Verwachting voor januari tot en met maart 2014

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand één van de vier onderstaande branches. In oktober zullen de oordelen en verwachtingen van de Papier- en grafische industrie worden weergegeven.
Branche                                                              Verslagmaand
Papier- en grafische industrie                        februari 2014, juni 2014
Meubelindustrie                                                 maart 2014, juli 2014
Hout- en bouwmaterialenindustrie                april 2014, augustus 2014
Textiel-, kleding- en lederindustrie                 mei 2014, september 2014