Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in november 2013 de omzet met 8 procent zien toenemen ten opzichte van november 2012. Het productievolume en het verkoopvolume per gemiddelde werkdag waren eveneens groter dan een jaar eerder. In november daalde de afzetprijs ten opzichte van een jaar eerder voor de derde achtereenvolgende maand.

Omzet, productie en afzetprijs (november 2013)

Omzet, productie en afzetprijs (november 2013)

Omzet binnenland blijft achter

In november 2013 hebben fabrikanten van voedings- en genotmiddelen 8 procent meer omgezet dan in november een jaar eerder. De omzetstijging is geheel te danken aan het buitenland waar voor 16 procent meer werd omgezet. In Nederland steeg de omzet net geen half procent.

November had een werkdag minder dan een jaar eerder en de producten waren goedkoper. Hiermee was het omzetvolume per gemiddelde werkdag 15 procent hoger dan een jaar eerder.

De voedingsmiddelenindustrie, verreweg de grootste subbranche, verkocht in november voor ruim 8,5 procent meer dan een jaar eerder. Klanten uit het buitenland kochten voor 17 procent meer terwijl de verkopen in Nederland achterbleven met een stijging van bijna 1,5 procent. In de subbranche drankenindustrie was de omzet ten opzichte van november 2012 bijna 3 procent lager, in de subbranche tabakverwerkende industrie nam de omzet 14 procent toe. Zowel in de drankenindustrie als in de tabakverwerkende industrie nam de binnenlandse omzet af terwijl de buitenlandse omzet toenam.

Producten opnieuw goedkoper

In november 2013 waren de afzetprijzen in de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 1,5 procent lager dan in november een jaar eerder. Voor de derde achtereenvolgende keer daalde de afzetprijs ten opzichte van het voorgaande jaar. Eerder was er sprake van een reeks van prijsstijgingen vanaf februari 2010. In november waren de prijzen voor binnenlandse klanten bijna 2 procent lager dan een jaar eerder, buitenlandse klanten betaalden bijna 1,5 procent minder.

De afzetprijs in november daalde in de voedingsmiddelenindustrie 1,5 procent en in de tabakverwerkende industrie ruim 7 procent. De afzetprijzen in de drankenindustrie waren 1 procent hoger dan in november 2012.

Hogere productie

De productie per gemiddelde werkdag in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in november 2013 ruim 2,5 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. In de voedingsmiddelenindustrie was de productie ruim 5 procent hoger. In de drankenindustrie en de tabakverwerkende industrie daalde de productie met respectievelijk bijna 3,5 procent en ruim 6 procent.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het derde kwartaal van 2013 bijna 3,5 procent groter dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)