Realisaties: transportmiddelenindustrie

In november 2013 heeft de transportmiddelenindustrie 8 procent minder omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag nam af. De waarde van de ontvangen orders was hoger en ook het productievolume lag in november op een hoger niveau ten opzichte van het jaar ervoor. De afzetprijzen bleven vrijwel gelijk. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het derde kwartaal van 2013 groter dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (november 2013)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (november 2013)

Omzet afgenomen

De omzet van de transportmiddelenindustrie nam in november 2013 met 8 procent af ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrag aan verkopen in eigen land nam met ruim 35 procent af. Buiten de landsgrenzen werd nog een omzettoename van bijna 7 procent gerealiseerd. De afzetprijzen bleven vrijwel gelijk en november 2013 kende een werkdag minder dan het jaar ervoor. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag nam daarmee met bijna 3,5 procent af.

In de subbranche auto- en aanhangwagenindustrie nam het bedrag aan verkopen in november met ruim 4,5 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Deze omzettoename kwam grotendeels voor rekening van de buitenlandse omzet; hier nam de omzet met 12 procent toe. Op de binnenlandse markt nam de omzet met 14 procent af.

In de subbranche overige transportmiddelenindustrie nam de omzet met 22 procent af. Vergeleken met november 2012 is de binnenlandse omzet in november 2013 ruim gehalveerd, terwijl de omzet op de buitenlandse markt vrijwel gelijk bleef.

Orderontvangsten toegenomen

Ten opzichte van een jaar eerder was de waarde van de orderontvangsten in de transportmiddelenindustrie in november 2013 ruim 6 procent hoger. Deze toename werd grotendeels veroorzaakt door de buitenlandse vraag naar nieuwe producten; de orders namen hier met 11 procent toe. In het binnenland nam de waarde van de bestellingen met ruim 9 procent af ten opzichte van het jaar ervoor.

In de subbranche auto- en aanhangwagenindustrie nam de vraag met ruim 0,5 procent af ten opzichte van een jaar eerder. De subbranche overige transportmiddelenindustrie heeft in november 2013 voor 15 procent meer aan orders binnengehaald.

Prijzen vrijwel gelijk

De prijzen in de transportmiddelenindustrie zijn in november 2013 vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met november 2012.

In de auto- en aanhangwagenindustrie bleven de prijzen in november vrijwel gelijk ten opzichte van een jaar eerder. De overige transportmiddelenindustrie heeft in november 2013 de afzetprijzen met bijna 2 procent verhoogd.

Productie toegenomen

De gemiddelde dagproductie in de transportmiddelenindustrie was in november 9 procent groter dan in november 2012.

Net als vorige maand lag de productie in de subbbranche auto- en aanhangwagenindustrie in november op een hoger niveau ten opzichte van een jaar eerder; de productie nam in deze subbranche met ruim 14 procent toe. In de overige transportmiddelindustrie nam het productievolume echter met bijna 2,5 procent af.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het derde kwartaal van 2013 was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de transportmiddelenindustrie 1 procent groter dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)