Realisaties overige industrie: textiel-, kleding- en lederindustrie

In november 2013 heeft de textiel-, kleding- en lederindustrie bijna 1,5 procent minder omgezet dan in de overeenkomstige maand van 2012. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was groter, het productievolume kleiner. De branche verkocht haar producten tegen vrijwel dezelfde prijs. In de onderliggende branche textielindustrie waren de orderontvangsten hoger.

Omzet, productie en afzetprijs (november 2013)

Omzet, productie en afzetprijs (november 2013)

Omzet iets lager

Na vier maanden van groei heeft de textiel-, kleding- en lederindustrie in november bijna anderhalf procent minder omgezet dan in november 2012. De ontwikkelingen in binnen- en buitenland waren tegengesteld. Zo was er op de nationale markt een groei van bijna 2,5 procent, terwijl op de exportmarkt het bedrag aan verkopen ruim 2,5 procent onder het niveau van een jaar eerder bleef. In november bleven de afzetprijzen vrijwel gelijk aan die van een jaar eerder. November 2013 telde een werkdag minder dan november 2012. Per gemiddelde werkdag was het verkoopvolume bijna 3,5 procent groter.

In de onderliggende branche textielindustrie daalde in november 2013 de omzet met bijna 4 procent. Ook hier waren de ontwikkelingen tegengesteld op de binnenlandse en exportmarkt. Op de nationale markt steeg de omzet met ruim anderhalf procent, afnemers in het buitenland kochten voor 5,5 procent minder aan textiel.

Meer orders

In november 2013 heeft de subbranche textielindustrie bijna 5 procent meer aan orders ontvangen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Deze stijging kwam door een gunstige ontwikkeling zowel in het binnen- als in het buitenland. Over de grens waren de orderontvangsten 4 procent hoger, terwijl de waarde van ontvangen orders in eigen land met ruim 6 procent toenam.

Afzetprijs vrijwel gelijk

In november 2013 waren de producten van de textiel-, kleding- en lederindustrie nagenoeg even duur vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. De afzetprijs op de nationale markt steeg een half procent, op de exportmarkt daalden de prijzen met bijna 1 procent.

Van de subbranches voerde de lederindustrie, met 4,5 procent, de sterkste prijsstijging door. De prijswijziging van de producten van de kledingindustrie bleef beperkt tot een stijging van1 procent. De afzetprijzen van de textielindustrie daalden met ruim een half procent ten opzichte van november 2012.

Productie lager

De branche produceerde in november 2013 per gemiddelde werkdag bijna 2 procent minder dan in november het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In februari (verslagmaand december 2013) worden de realisaties in de papier- en grafische industrie behandeld.

Branche                                                 Verslagmaand

Papier- en grafische industrie               december 2013, april 2014, augustus 2014

Meubelindustrie                                      januari 2014, mei 2014, september 2014

Hout- en bouwmaterialenindustrie         februari 2014, juni 2014, oktober 2014

Textiel-, kleding- en lederindustrie         maart 2014, juli 2014, november 2014