Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

In november 2013 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie 2 procent meer omzet gerealiseerd dan in november een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was zowel het verkoop- als het productievolume groter. De waarde van de ontvangen orders daalde in november, ook was het prijsniveau lager. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het derde kwartaal van 2013 groter dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (november 2013)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (november 2013)

Omzet en verkoopvolume nemen toe

De omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie is in november 2013 met 2 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde maand in 2012. Op de binnenlandse markt daalde de omzet met 4,5 procent, terwijl op de exportmarkt ruim 8 procent meer werd omgezet. De afzetprijzen daalden ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. November 2013 telde een werkdag minder dan november 2012. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag was hiermee ruim 8 procent groter.

In de subbranche basismetaalindustrie werd ruim 2 procent minder omgezet, terwijl in de metaalproductenindustrie de omzet met bijna 4,5 procent toenam. In de basismetaalindustrie nam het bedrag aan verkopen op de binnenlandse markt bijna 10 procent af, op de exportmarkt bleef het bedrag aan verkopen vrijwel gelijk aan dat van november 2012. In de metaalproductenindustrie nam de omzet op de binnenlandse markt met ruim 3,5 procent af, terwijl ontwikkelingen op de exportmarkt een toename van 16 procent lieten zien.

Lagere waarde ontvangen orders

In november 2013 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie 12 procent minder aan orders ontvangen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Zowel op de binnenlandse markt als uit het buitenland nam de vraag af: de waarde van de ontvangen orders daalde respectievelijk 14 en ruim 9 procent.

In de subbranchebasismetaalindustrie daalde de vraag ruim 8 procent. De metaalproductenindustrie kende een afname van 14 procent.

Goedkopere producten

De basismetaal- en metaalproductenindustrie vroeg in november 2013 ruim 1 procent minder voor haar producten dan een jaar eerder. De ontwikkelingen in het binnen- en buitenland waren vrijwel gelijk aan elkaar.

In de subbranche basismetaalindustrie zijn de producten ruim 2 procent goedkoper geworden. De metaalproductenindustrie deed haar producten 0,5 procent goedkoper van de hand dan in november 2012.

Productie neemt toe

In november 2013 lag de productie van de basismetaal- en metaalproductenindustrie op een hoger niveau dan in november 2012. Per gemiddelde werkdag was het productievolume ruim 2,5 procent groter.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het derde kwartaal van 2013 was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de basismetaal- en metaalproductenindustrie bijna 1 procent groter dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)