Statistisch Bulletin nr. 52- 24 december 2013 en nr 52 - 31 december

In verband met de feestdagen verschijnt er geen Statistisch Bulletin.