Realisaties: transportmiddelenindustrie

In oktober 2013 heeft de transportmiddelenindustrie 15 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. De waarde van de ontvangen orders was hoger. Per gemiddelde werkdag namen zowel het verkoopvolume als het productievolume toe. De afzetprijzen bleven vrijwel gelijk aan die van oktober vorig jaar. In het derde kwartaal van 2013 was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de transportmiddelenindustrie groter dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (oktober 2013)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (oktober 2013)

Omzettoename

De omzet van de transportmiddelenindustrie nam in oktober 2013 met 15 procent toe ten opzichte van dezelfde maand het jaar ervoor. Op de binnenlandse markt nam de omzet met 20 procent af, het bedrag aan verkopen buiten Nederland nam met 30 procent toe. Oktober 2013 telde evenveel werkdagen als oktober 2012. De afzetprijzen bleven vrijwel gelijk ten opzichte van oktober vorig jaar. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag nam daarmee met 15 procent toe.

De subbranche auto- en aanhangwagenindustrie kende in oktober een omzettoename van 11 procent. Binnen de landsgrenzen nam de omzet met 19 procent af, terwijl de omzet buiten Nederland met 21 procent toenam. In de overige transportmiddelenindustrie nam de omzet met 21 procent toe. Het bedrag aan verkopen op de binnenlandse markt nam met 20 procent af, terwijl de omzet op de buitenlandse markt met 45 procent toenam.

Meer orders overige transportmiddelenindustrie

De waarde van de ontvangen orders in de transportmiddelenindustrie was in oktober 2013 17 procent hoger dan in dezelfde maand het jaar ervoor. De toename werd vooral veroorzaakt door vraag op de buitenlandse markt. De waarde van de orders op de buitenlandse markt nam met bijna 30 procent toe. Binnenlandse afnemers plaatsten voor 16 procent minder aan orders.

In de subbranche auto- en aanhangwagenindustrie nam de vraag af met ruim 9 procent. De waarde van de orderontvangsten in de overige transportmiddelenindustrie kwam uit op een toename van bijna 65 procent.

Prijzen vrijwel gelijk

De prijzen in de transportmiddelenindustrie zijn in oktober 2013 vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met oktober vorig jaar.

In de auto- en aanhangwagenindustrie bleven de prijzen in oktober vrijwel gelijk ten opzichte van vorig jaar. In de overige transportmiddelenindustrie stegen de prijzen bijna 2 procent.

Productie toegenomen

De gemiddelde dagproductie in de transportmiddelenindustrie was in oktober bijna 6 procent groter dan in oktober 2012.

Vooral in de subbbranche auto- en aanhangwagenindustrie lag de productie op een hoger niveau; de productie nam in deze subbranche met ruim 8 procent toe. In de overige transportmiddelindustrie was de gemiddelde dagproductie ruim 1 procent lager dan in dezelfde maand van vorig jaar.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het derde kwartaal van 2013 was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de transportmiddelenindustrie 1 procent groter dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)