Industriebeeld: Stemming ondernemers licht verbeterd

De stemming van de ondernemers in de industrie is in december 2013 een fractie verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -0,1 tegen -0,4 in november.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 2,1 procent hoger dan in oktober 2012. In september produceerde de industrie 0,5 procent meer dan een jaar eerder. De industrie behaalde in oktober  2013 vrijwel evenveel omzet als een jaar eerder. De omzet op de binnenlandse markt daalde met bijna 2,5 procent, terwijl de omzet op de buitenlandse markt met bijna 2,5 procent steeg.

De economie groeide in het derde kwartaal van 2013 met 0,2 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. In het tweede kwartaal was het volume van het bruto binnenlands product gelijk aan dat een kwartaal eerder.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen

Producentenvertrouwen iets verbeterd

De stemming van de ondernemers in de industrie is in december 2013 een fractie verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -0,1 tegen -0,4 in november.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de orderpositie, het oordeel over de voorraden gereed product en de verwachte productie in de komende drie maanden. Het oordeel van de producenten over de voorraden verbeterde. Daarentegen waren de ondernemers negatiever over de verwachte bedrijvigheid en hun orderpositie dan in november.

De ondernemers in de industrie zijn in december somberder over de verwachte personeelssterkte dan in de voorgaande maanden. Van hen verwachtte 22,7procent dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen. Slechts 7,9 procent van de ondernemers in de industrie rekende op een toename van de personeelssterkte. Met -14,8 was het saldo van positieve en negatieve antwoorden negatiever dan in november (-12,4).

Voorraden groter

De voorraden gereed product in de industrie waren in oktober 4,4 procent groter dan in oktober 2012. In de voorgaande maanden waren de voorraden kleiner dan een jaar eerder. De cijfers over de voorraden zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

Industrie schroeft productie op

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 2,1 procent hoger dan in oktober 2012. In september produceerde de industrie 0,5 procent meer dan een jaar eerder. Dat was de eerste keer dit jaar dat de productie hoger uitkwam dan in dezelfde maand van 2012.

In oktober nam de productie vrijwel over de hele linie toe. Zowel de elektrotechnische en machine-industrie als de transportmiddelenindustrie produceerde 5,6 procent meer dan een jaar eerder. Ook de productie van de voedings- en genotmiddelenindustrie (4,6 procent) en de basismetaal- en metaalproductenindustrie (3,6 procent) was hoger. Na drie maanden met een krimp was de productie van de aardolie-, chemische en rubber- en kunststofverwerking vrijwel gelijk aan die van een jaar eerder (0,1 procent).

Omzet vrijwel gelijk

De industrie behaalde in oktober  2013 vrijwel evenveel omzet als een jaar eerder. De omzet op de binnenlandse markt daalde met bijna 2,5 procent, terwijl de omzet op de buitenlandse markt met bijna 2,5 procent steeg. Oktober 2013 telde evenveel werkdagen als oktober 2012. De afzetprijzen van de producten van de industrie waren in oktober ruim 3 procent lager dan die van een jaar eerder.

De transportmiddelenindustrie realiseerde bijna 15 procent meer omzet dan een jaar eerder. Ook in de voedings- en genotmiddelenindustrie (+11,3 procent), de  elektrotechnische en machine-industrie (+2,4 procent) en de basismetaal- en metaalproductenindustrie (+0,4 procent) was de omzet hoger. In de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproducten-industrie daalde de omzet met bijna 8 procent.

Economie groeit met 0,2 procent

De economie groeide in het derde kwartaal van 2013 met 0,2 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. In het tweede kwartaal was het volume van het bruto binnenlands product gelijk aan dat een kwartaal eerder. Bij het berekenen van de kwartaal-op-kwartaalontwikkeling is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Vergeleken met het derde kwartaal van 2012 kromp de economie met 0,4 procent. Het derde kwartaal van 2013 telde een werkdag meer dan het derde kwartaal van 2012. Ook zonder dit effect was de krimp ten opzichte van een jaar eerder veel kleiner dan in de voorgaande kwartalen.

Goederenproducenten produceerden 0,2 procent meer. Door een grote vraag uit het buitenland naar aardgas leverde de delfstoffenwinning 7,4 procent meer productie. De industriële productie was 0,3 procent hoger dan een jaar eerder. De bouwproductie kromp daarentegen met 3,1 procent. De productie van commerciële dienstverleners kwam 0,5 procent lager uit, maar de productie van niet-commerciële dienstverleners was 0,5 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2012.

De investeringen in vaste activa waren 3,7 procent lager dan in het derde kwartaal van 2012. Huishoudens besteedden 2,7 procent minder. De overheidsconsumptie was 0,9 procent lager. Het volume van de invoer was 0,2 procent kleiner. Het volume van de uitvoer van goederen en diensten was daarentegen 2,3 procent groter dan een jaar eerder.

De Industrieradar toont in december 2013 een verbeterd beeld ten opzichte van een maand eerder: de vertrouwensindicatoren (consumentenvertrouwen en producentenvertrouwen) en de buitenlandse indicatoren ontwikkelden zich gunstig. De indicatoren van de Duitse industriële orders en de Europese industriële productie zijn verbeterd. De consumptie door huishoudens nam af ten opzichte van de vorige maand, en ook de export toonde een verslechtering. De indicator van de Duitse industriële orders ligt boven het niveau van het langjarig gemiddelde, de Europese industriële productie ligt daar een fractie boven. Het producentenvertrouwen ligt er een fractie onder, de overige indicatoren bevinden zich ruim onder de langjarig gemiddelde ontwikkelingen. Wegens efficiencymaatregelen is deze publicatie op 10 december 2013 stopgezet.