Stromen in de sociale zekerheid

Maatwerktabellen over stromen in de sociale zekerheid van personen met een wajong- of bijstandsuitkering of een WSW-indicatie. Het gebruik van uitkeringen in het kader van WW, ZW of WIA/WAO na werkhervatting is voor deze doelgroep in kaart gebracht. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.