Portugal: invoer in de plus

In 2012 is de invoer uit Portugal met 6 procent tot 1,7 miljard euro gestegen. De uitvoer bereikte een waarde van bijna 2,5 miljard euro. Dat is 2 procent minder dan een jaar eerder. Toen nam de uitvoer met zelfs 12 procent af.

Handel met Portugal, 2012
2013-portugal-2012-g1

Uitvoer machines 14 procent gedaald

Van de in 2012 uitgevoerde producten daalden machines en vervoermaterieel het meest. Nederland voerde voor 0,6 miljard euro aan machines naar Portugal uit, 14 procent minder dan in 2011. Het ging vooral om minder telecommunicatietoestellen, gespecialiseerde machines, printers en elektrische apparaten. Het aandeel van machines in de uitvoer naar Portugal is een kwart.

Nederland voert minder wijn in

De invoer uit Portugal is in 2012 vooral gestegen door een verdubbeling van de import van aardolieproducten. Van wijn voerde Nederland minder in: ruim 10 miljoen liter. Dat is 1,3 miljoen liter minder dan in 2011. In dat jaar daalde de wijninvoer zelfs met 3,3 miljoen liter. Het aandeel Portugese wijn in de totale Nederlandse wijnimport is in 2012 minder dan 3 procent. Hiermee is Portugal, na de Verenigde Staten, de kleinste wijnleverancier.

Ook daling import van schoenen

De invoer van schoenen nam in 2012 met 16 procent af tot bijna 0,2 miljard euro. Portugal is voor Nederland de vijfde schoenleverancier. Binnen de top-5 steeg alleen de invoer uit België.

Invoer van schoenen; aandeel belangrijkste landen, 2012
2013-portugal-2012-g2 

Wiel Packbier

Bron: StatLine