Monitor motor- en autobranche derde kwartaal 2013

Omzet motor- en autobranche daalt minder hard

In het derde kwartaal van 2013 is de omzet van de motor- en autobranche minder hard gekrompen, dan in de voorgaande 4 kwartalen. De omzet lag ruim 2 procent lager ten opzichte van dezelfde periode in 2012. De motorenbranche deed het goed, met een stijging van ruim 6 procent. De importeurs zagen, na 4 kwartalen van flinke omzetdalingen, hun omzet met bijna 2 procent toenemen. Met de bedrijfsautobranche ging het minder goed. Daar daalde de omzet met ruim 7 procent. De autoservicebedrijven lieten zelfs een recordkrimp zien van ruim 9 procent.

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Omzetontwikkeling motor- en autobranche 
Aantal openstaande vacatures neemt weer af

Het aantal openstaande vacatures in de autohandel was in het derde kwartaal van 2013 ongeveer 800. In het tweede kwartaal bedroeg het aantal openstaande vacatures nog 1200. De stijging van het aantal openstaande vacatures, die in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal 2013 te zien was, heeft daarmee niet doorgezet. In het derde kwartaal werden ongeveer 2 duizend vacatures vervuld en kwamen er ongeveer duizend vacatures bij.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Omzet bedrijfsautobranche daalt weer

Na een positief tweede kwartaal is de omzet van de bedrijfsautobranche in het derde kwartaal van 2013 weer gekrompen. De omzet is met ruim 7 procent afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. De krimp was nog niet zo groot als in de 4 afzonderlijke kwartalen van 2012. Het aantal verkochte nieuwe bedrijfsauto’s is in het derde kwartaal gedaald met ruim 11 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Geringe omzetstijging importeurs

In het derde kwartaal van 2013 is de omzet van de importeurs van nieuwe auto’s toegenomen met bijna 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de eerste stijging sinds het tweede kwartaal van 2012. In het tweede kwartaal van 2013 was er nog een daling van ruim 31 procent te zien. De toename in het derde kwartaal van 2013 wordt voornamelijk veroorzaakt door een lage omzet in het derde kwartaal van 2012. In juli 2012 leidden maatregelen op het gebied van de BPM grenzen en bijtellingsregels ertoe dat consumenten de aankoop van een nieuwe auto vervroegden. Hierdoor konden zij nog profiteren van oude regelingen.

Omzetontwikkeling importeurs nieuwe personenauto’s

Omzetontwikkeling importeurs nieuwe personenauto’s

Krimp omzet personenautobranche neemt af

De omzet daalde in het derde kwartaal van 2013 met bijna 4 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2012. De daling van de omzet in de personenautobranche is sinds het tweede kwartaal van 2012 nog niet zo klein geweest. Na de recordkrimp van 17 procent in het eerste- en tweede kwartaal van 2013, lijkt een opwaartse weg ingeslagen.

Omzetontwikkeling personenautobranche

Omzetontwikkeling personenautobranche

Aantal nieuw verkochte personenauto’s opnieuw lager

Er werden in het derde kwartaal ruim 90 duizend nieuwe personenauto’s verkocht. Dit is een daling van bijna 6 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2012. Het aantal verkochte auto’s daalt al geruime tijd, op basis van de verkoopcijfers van oktober lijkt hier in het vierde kwartaal van 2013 een einde aan te komen. Per 1 januari 2014 worden de BPM en de bijtellingsregels wederom aangescherpt, waardoor het aantrekkelijk is voor de zakelijke rijder de nieuwe personenauto nog in 2013 aan te schaffen.

Verkopen nieuwe personenauto’s

Verkopen nieuwe personenauto’s

Omzet autoservicebedrijven opnieuw sterk gedaald

Van alle deelbranches in de motor- en autobranche laat de omzetontwikkeling bij de autoservicebedrijven het minst positieve beeld zien. De omzet is met ruim 9 procent gedaald ten opzichte van het derde kwartaal van 2012. De omzet daalt nu al 7 kwartalen achtereen, de krimp in het derde kwartaal van 2013 is de sterkste afname in deze eeuw.

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzet handelaren auto-onderdelen stijgt licht

Na een minimale krimp in het tweede kwartaal van dit jaar is de omzet van handelaren in auto-onderdelen in het derde kwartaal van 2013 met ruim 1 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode van 2012. De 5 voorgaande kwartalen lieten een krimp zien van 1 tot 12 procent.

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzet motorenbranche fors gestegen

In het derde kwartaal van 2013 is de omzet in de motorenbranche met ruim 6 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De laatste stijging van de omzet was in het eerste kwartaal van 2012. Toen steeg de omzet ruim 5 procent. In het derde kwartaal van 2013 zijn er 2221 motorfietsen verkocht. Dat is een afname van bijna 7 procent in vergelijking met het derde kwartaal 2012.

Omzetontwikkeling motorenbranche

Omzetontwikkeling motorenbranche

Meer cijfers zijn te vinden op de themapagina Handel en horeca en de themapagina Verkeer en vervoer.