Monitor architecten en ingenieurs derde kwartaal 2013

De omzet van de architecten- en ingenieursbureaus daalde in het derde kwartaal van 2013 ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee zet de trend van de afgelopen 4 jaar door. De ingenieurs deden het een stuk minder slecht dan de architecten. Het aantal faillissementen in de architecten- en ingenieursbranche daalde ten opzichte van een kwartaal eerder. Uit de conjunctuurenquête blijkt dat de architecten en ingenieurs in het derde kwartaal weer iets negatiever waren over het economisch klimaat. Ook voor het vierde kwartaal van 2013 voorzien de ondernemers een verdere verslechtering van het economisch klimaat. De omzetverwachting voor het vierde kwartaal is wel positief.

Omzetdaling vlakt af

In het derde kwartaal van 2013 daalde de omzet van de architecten en ingenieurs met 1,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De reeks van omzetdalingen die in het tweede kwartaal van 2009 begon, zet zich hiermee voort. De omzetdaling van 1,4 procent in het derde kwartaal was echter de kleinste in deze negatieve reeks. De zakelijke dienstverlening als geheel deed het met een omzetdaling van 0,3 procent minder slecht dan de architecten en ingenieurs.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzet architectenbranche blijft fors dalen

In het derde kwartaal van 2013 daalde de omzet van de architecten met ruim 13 procent. Sinds het eerste kwartaal van 2009 is de omzetontwikkeling in deze branche zonder uitzondering fors negatief. De index van deze statistiek (2010=100) stond  in het derde kwartaal op 64. Eind 2008 was dit 148. Sindsdien volgde een dalende lijn. De omzet in de ingenieursbranche daalde in het derde kwartaal licht met 0,3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit was het derde kwartaal op rij waarin de omzetdaling afzwakte. De laatste omzetstijging dateert voor de ingenieurs uit het eerste kwartaal van 2009. De index (2010=100) van de ingenieursbranche stond in het derde kwartaal op 84.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Aantal faillissementen afgenomen

Het aantal faillissementen in de branche is ten opzichte van het vorige (record)kwartaal meer dan gehalveerd.
Bij de architecten liep het aantal faillissementen terug van 25 in het vorige kwartaal naar 9 in het derde kwartaal. Bij de ingenieurs werden 34 faillissementen geteld en 64 in het vorige kwartaal.

Uitgesproken faillissementen architecten en ingenieurs

Uitgesproken faillissementen architecten en ingenieurs

Werkgelegenheid blijft krimpen

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat de ondernemers in de architecten- en ingenieursbranche in het derde kwartaal weinig verandering hebben bemerkt in het economisch klimaat. Per saldo 19 procent van de ondernemers nam een verslechtering van het economisch klimaat waar.

Ook in het derde kwartaal stond de werkgelegenheid zwaar onder druk. De personeelssterkte nam bij 31 procent van de architecten- en ingenieursbureaus af, terwijl een kleine 13 procent juist meer personeel inzette. Volgens de ondernemers krimpt de werkgelegenheid al bijna vijf jaar onafgebroken.

Over de orderpositie waren de ondernemers aan het eind van het derde kwartaal nog steeds zeer negatief maar wel iets minder dan vorig kwartaal. Per saldo vond 28 procent deze (te) klein.

Oordeel en ontwikkelingen architecten- en ingenieursbureaus

Oordeel en ontwikkelingen architecten- en ingenieursbureaus

Omzetgroei en krimp personeelssterkte voorzien

De architecten en ingenieurs zijn voor het vierde kwartaal van 2013 nog altijd overwegend pessimistisch gestemd. Zo wordt door per saldo 16 procent een verdere verslechtering van het economisch klimaat verwacht, een groter percentage dan de voorgaande 2 kwartalen.

De omzetverwachting voor het vierde kwartaal is positief. Per saldo verwacht bijna één op de vijf ondernemers een toename van de omzet. Daarbij voorziet men wel lagere afzetprijzen. Het is gebruikelijk dat architecten een hogere omzet voorzien voor het vierde kwartaal.

Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers pessimistischer gestemd dan voorgaande kwartalen. Per saldo verwacht een kwart een afname van hun personeelsbestand. Zo afgetekend negatief zijn de ondernemers in meer dan drie jaar niet geweest.

Verwachtingen voor lopende kwartaal architecten- en ingenieursbureaus

Verwachtingen voor lopende kwartaal architecten- en ingenieursbureaus

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.