Trends in internationale handel

Het eerste hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 beschrijft de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse internationale handel. Ondanks afnemende consumptie en investeringen bleef de internationale handel ook in 2012 groeien. De Nederlandse internationale handel bestaat ongeveer voor vier vijfde uit goederenhandel. Daarnaast zijn wij duidelijk een exportland. In 2012 exporteerde Nederland 51 respectievelijk 50 miljard euro meer aan goederen en diensten dan het importeerde. De handelsbalans was in dat jaar bijna 9 procent van het bbp. Hoewel wederuitvoer minder toegevoegde waarde oplevert dan exporten van binnenlandse producten, is het in de tijd belangrijker geworden. In 2012 kon bijna de helft van de exportwaarde worden toegeschreven aan de wederuitvoer. Onze exporten naar de EU-landen bestonden voor het grootste deel uit wederuitvoer. De belangrijkste partners van Nederland voor de goederenhandel waren nog steeds Duitsland en België. Voor de diensten waren de Verenigde Staten de grootste importmarkt en was Ierland de belangrijkste exportbestemming.'