Iran: invoer meer dan gehalveerd

Nederland heeft in 2011 voor 0,4 miljard euro aan goederen uit Iran ingevoerd. Dit is 57 procent minder dan in 2010. Dit komt doordat er beduidend minder ruwe olie uit Iran is ingevoerd. Driekwart van de Nederlandse invoer uit Iran bestaat uit ruwe olie. De uitvoer naar Iran is met 2 procent toegenomen tot 0,6 miljard euro. Het is voor het derde jaar op rij dat de export is gestegen. Bijna de helft van de uitvoer betreft machines en vervoermaterieel.

Handel met Iran

2012-iran-2011-g1

Olie-import flink afgenomen

In 2011 werd 664 miljoen kilogram ruwe olie uit Iran ingevoerd. Dit staat in schril contrast tot de 2,1 miljard kilo in 2010. Internationale sancties vanwege het nucleaire programma van Iran spelen hier een grote rol. Het aandeel van Iran in de Nederlandse olie-import daalde hierdoor van 4 procent naar 1,4 procent.

Aandeel OPEC in olie-import toegenomen

Het aandeel van de olieproducerende landen, verenigd in de OPEC, is in 2011 met 5 procentpunten toegenomen tot 39 procent. Vooral Saoedi-Arabië, Irak, Koeweit en Nigeria leverden meer ruwe olie. Daarnaast halveerde in 2011 de invoer van ruwe olie uit het Verenigd Koninkrijk en Iran. Hiermee levert de OPEC samen weer meer ruwe olie dan de Russische Federatie dat in 2009 en 2010 de belangrijkste olieleverancier was.

Aandeel invoerhoeveelheden enkele olieleveranciers

2012-iran-2011-g2

Uitvoer: lichte toename

In 2011 werd voor 0,6 miljard euro aan goederen naar Iran uitgevoerd. Dit is 2 procent meer dan in 2010. De helft van deze export bestaat uit machines en vervoermaterieel. In 2011 steeg de uitvoer van deze goederencategorie met 6 procent.

Wiel Packbier

Bron: StatLine