Internationale handel in diensten naar bedrijven

Het veertiende hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 gaat in op bedrijven met internationale handel in diensten.

Nederland exporteert meer diensten dan dat het importeert. In 2012 sloeg de dienstenhandelsbalans positief uit naar +10 miljard euro. De dienstenimport  groeide sterker (5,6 procent) dan de -export (2,8 procent). Bedrijven in Nederlandse handen droegen in Nederland net iets meer bij aan de invoerwaarde van diensten dan buitenlandse. Bij de export was het verschil groter: hier kon 55 procent worden toegewezen aan de eerste groep bedrijven.

De sector die in 2012 de grootste waarde aan diensten invoerde, was de ‘land-, mijnbouw en industrie’. Aan de invoerwaarde van deze sector droegen bedrijven in Nederlandse handen het meeste bij. Voor wat betreft de export van diensten uit Nederland waren de bedrijven in de transport- en opslagsector het belangrijkst. Bedrijven in buitenlandse handen namen hier het grootste deel van de uitvoerwaarde voor hun rekening.

Het aantal diensten dat verhandeld wordt, de ‘product extensieve marge’, laat een scheve verdeling zien. Er zijn namelijk heel veel bedrijven die maar 1 of 2 diensten verhandelen, terwijl heel weinig bedrijven 10 of meer diensten verhandelen. Hierbij is de verdeling van de export schever dan die van de import. De product extensieve marge van goederen laat eenzelfde patroon zien.