Statistisch Bulletin nr. 47

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en bestedingen, Macro-economie.