BNI cijfers voor de bepaling van de afdracht voor de eigen middelen van de EU

Ieder jaar, uiterlijk 22 september, leveren alle lidstaten van de EU het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) aan Eurostat. Deze BNI cijfers worden gebruikt voor de bepaling van de afdracht van lidstaten voor de eigen middelen van de EU.

Dit jaar heeft Eurostat de BNI cijfers voor de afdracht gepubliceerd op zijn website. Door alle lidstaten worden zogenaamde kwaliteitsrapportages meegeleverd waarin een toelichting wordt gegeven op de ingediende BNI cijfers.

Het Nederlandse kwaliteitsrapport:

Van de andere lidstaten zijn de samenvattingen van de kwaliteitsrapportages beschikbaar: