Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

Fabrikanten van voedings- en genotmiddelen hebben in september 2013 bijna 10 procent meer omgezet dan in dezelfde maand vorig jaar. Het verkoop- en productievolume per gemiddelde werkdag waren in deze branche eveneens groter dan een jaar eerder. De afzetprijzen daalden in vergelijking met het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (september 2013)

Omzet, productie en afzetprijs (september 2013)

Vooral hogere omzet buitenland

In september 2013 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie bijna 10 procent meer omzet geboekt dan een jaar eerder. In de voedingsmiddelenindustrie, verreweg de grootste subbranche, nam de omzet ruim 10 procent toe. Ondernemers in de tabakverwerkende industrie verkochten voor bijna 7 procent meer en de drankenindustrie zag de omzet ruim 3 procent toenemen. September 2013 telde een werkdag meer dan september 2012 en had lagere afzetprijzen. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was in september 5 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

De voedings- en genotmiddelenindustrie behaalde in september 2013 in Nederland bijna 7 procent meer omzet dan een jaar eerder. De buitenlandse omzet nam 13 procent toe.

In het derde kwartaal was de binnenlandse omzet ruim 7 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2012. De verkopen aan het buitenland namen in deze periode ruim 10 procent toe. In totaal steeg de omzet bijna 9 procent.

Daling afzetprijzen

De afzetprijzen in de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn in september met bijna een half procent gedaald ten opzichte van september 2012. Vanaf november vorig jaar was er al elke maand sprake van afnemende prijsstijgingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Binnenlandse afnemers waren in september voor dezelfde producten bijna 1 procent minder kwijt dan een jaar eerder. Op de buitenlandse markt bleven de prijzen vrijwel onveranderd.

De prijsdaling in september wordt vrijwel geheel gedragen door de voedingsmiddelenindustrie waar de producten bijna een half procent goedkoper werden. Ook in de tabaksindustrie waren de afzetprijzen lager dan een jaar eerder, ruim een half procent. Ondernemers in de drankenindustrie rekenden ruim een half procent meer voor hun producten dan een jaar eerder.

In het derde kwartaal van 2013 zijn de producten van de voedings- en genotmiddelenindustrie een half procent duurder geworden. De prijsontwikkelingen voor het binnenland en buitenland ontliepen elkaar niet veel.

Productie toegenomen

De gemiddelde dagproductie van de voedings- en genotmiddelenindustrie was in september 4 procent hoger dan in september 2012. De voedingsmiddelenindustrie produceerde bijna 5,5 procent meer, de tabakverwerkende industrie bijna evenveel en de drankenindustrie een half procent minder vergeleken met een jaar eerder.

In het derde kwartaal van 2013 was de gemiddelde dagproductie ruim 3,5 procent hoger dan een jaar eerder.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het tweede kwartaal van 2013 was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 3 procent groter dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)