Realisaties: transportmiddelenindustrie

In september 2013 heeft de transportmiddelenindustrie ruim 4,5 procent meer omzet gerealiseerd dan in september het jaar ervoor. De waarde van de ontvangen orders was eveneens hoger. Per gemiddelde werkdag namen zowel het verkoopvolume als het productievolume af. De afzetprijzen bleven vrijwel gelijk aan die van september vorig jaar.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (september 2013)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (september 2013)

Omzettoename

De omzet van de transportmiddelenindustrie nam in september 2013 met ruim 4,5 procent toe ten opzichte van dezelfde maand het jaar ervoor. De afzetprijzen bleven vrijwel gelijk en het aantal werkdagen nam met een werkdag toe ten opzichte van september 2012. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag nam daarmee met bijna 1 procent af. Op de binnenlandse markt nam de omzet met bijna 9 procent af, terwijl het bedrag aan verkopen buiten Nederland met bijna 10 procent toenam.

De auto- en aanhangwagenindustrie kende in september een omzettoename van bijna 2,5 procent. De buitenlandse omzet nam met 13 procent toe, terwijl het bedrag aan verkopen op de binnenlandse markt met ruim 25 procent afnam. In de overige transportmiddelenindustrie nam de omzet met bijna 7 procent toe. Het bedrag aan verkopen op de binnenlandse en buitenlandse markt ontliepen elkaar niet veel.

In het derde kwartaal van 2013 nam de omzet in de transportmiddelenindustrie met bijna 1,5 procent af ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2012.

Meer vraag overige transportmiddelenindustrie

In september 2013 was de waarde van de ontvangen orders in de transportmiddelenindustrie 12 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. De vraag uit het binnenland nam met bijna 1 procent toe, de waarde van de orders op de buitenlandse markt nam met 15 procent toe.

In de subbranche auto- en aanhangwagenindustrie nam de vraag met 23 procent af. Binnen Nederland was de vraag bijna 30 procent lager, buiten Nederland nam de vraag met 22 procent af. In de overige transportmiddelenindustrie nam de vraag op de binnenlandse markt met 25 procent toe, op de buitenlandse markt namen de orderontvangsten met ruim 60 procent toe. Daarmee kwamen de totale orderontvangsten in deze branche uit op een toename van ruim 50 procent.

In het derde kwartaal 2013 nam de vraag naar producten in de transportmiddelenindustrie met 20 procent toe vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar.

Prijzen vrijwel gelijk

De prijzen in de transportmiddelenindustrie zijn in september 2013 vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met september vorig jaar. Ontwikkelingen op de binnenlandse en de buitenlandse markt ontliepen elkaar weinig. In de auto- en aanhangwagenindustrie bleven de prijzen in september vrijwel gelijk ten opzichte van vorig jaar. In de overige transportmiddelenindustrie stegen de prijzen ruim 2,5 procent.

In het derde kwartaal 2013 stegen de prijzen in de transportmiddelenindustrie ruim 0,5 procent ten opzichte van vorig jaar.

Productieafname

In september dit jaar was de gemiddelde dagproductie in de transportmiddelenindustrie ruim 2,5 procent kleiner dan in september 2012.

In het derde kwartaal 2013 nam de gemiddelde dagproductie in de transportmiddelenindustrie met bijna 4 procent af ten opzichte van dezelfde periode in 2012.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de transportmiddelenindustrie was in het tweede kwartaal van 2013 bijna 8 procent kleiner dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Al zes kwartalen laat de toegevoegde waarde een krimp zien ten opzichte van het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)