Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

In september 2013 nam de omzet van de elektrotechnische en machine-industrie 19 procent toe ten opzichte van september vorig jaar. Ook de afzet per gemiddelde werkdag en de orderontvangsten zagen toenames. De afzetprijs was hoger en per gemiddelde werkdag werd er meer geproduceerd dan in september 2012.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (september 2013)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (september 2013)

Toename omzet

Na twee maanden met omzettoenames werd ook in september 2013 meer omgezet dan in dezelfde maand vorig jaar. De waarde van de totale omzet was 19 procent hoger. Deze toename werd vooral veroorzaakt door het buitenland, waar de omzet 25 procent toenam. In het binnenland vond een omzettoename van 2,5 procent plaats. September had een werkdag meer dan september 2012 en het prijsniveau van de afzet in deze branche lag hoger. Daarmee was het omzetvolume per gemiddelde werkdag 11 procent groter.

In alle subbranches nam de omzet toe ten opzichte van september 2012. De grootste toename vond plaats bij de machine-industrie. Bij deze subbranche was de omzet 25 procent hoger dan in september 2012. In het buitenland werd ruim 35 procent meer omgezet, in het binnenland ruim 0,5 procent. Bij de elektrotechnische industrie en de elektrische apparatenindustrie nam de omzet respectievelijk bijna 7 procent en 1,5 procent toe.

Zes kwartalen achtereen nam de omzet af. Het derde kwartaal van 2013 had voor het eerst weer een omzettoename. De omzet was in dit kwartaal bijna 10 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2012. Zowel in het binnen- als het buitenland nam de omzet toe. In het binnenland werd bijna 3,5 procent meer omgezet en het buitenland liet een toename van 12 procent zien.

Sterke toename orderontvangsten

De orderontvangsten van de elektrotechnische en machine-industrie namen sterk toe in september 2013. De waarde was bijna 45 procent hoger dan de waarde in september 2012. De hoogte van deze toename werd vooral veroorzaakt door het buitenland, waar de orderontvangsten bijna 55 procent toenamen. Op de binnenlandse markt werden bijna 7 procent meer orders ontvangen dan in september vorig jaar.

De sterke toename is voor een groot deel toe te schrijven aan de machine-industrie. In deze subbranche was de waarde van de ontvangen orders ruim 65 procent hoger dan in september vorig jaar. In het buitenland was de toename ruim 80 procent, in het binnenland ruim 4,5 procent. Ook in de elektrische apparatenindustrie namen de orderontvangsten toe. De waarde lag bijna 6 procent hoger dan vorig jaar. In de elektrotechnische industrie nam de waarde van de ontvangen orders 3,5 procent af. Terwijl de binnenlandse orderontvangsten 13 procent toenamen, nam de waarde van de buitenlandse orderontvangsten ruim 7 procent af.

De orderontvangsten herstelden zich in het derde kwartaal 2013 na 3 kwartalen met afnames. De waarde van de ontvangen orders was bijna 9 procent hoger dan in het derde kwartaal vorig jaar. In het binnen- en buitenland vonden vergelijkbare ontwikkelingen plaats.

Afzetprijs gestegen

De afzetprijs was in september 2013 ruim 2 procent hoger dan in september 2012. Zowel in het binnen- als het buitenland moest er meer betaald worden voor producten van de elektrotechnische en machine-industrie. In het binnenland stegen de prijzen ruim 0,5 procent, in het buitenland 3 procent. Bij de subbranches stegen de prijzen in de elektrische apparatenindustrie en de machine-industrie respectievelijk bijna 3,5 procent en bijna 3 procent. Bij de elektrotechnische industrie bleef de afzetprijs vrijwel gelijk aan die van september vorig jaar.

In het derde kwartaal stegen de prijzen ruim 2 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2012. In het binnenland stegen de prijzen ruim 0,5 procent, in het buitenland bijna 3 procent.

Groter productievolume

Per gemiddelde werkdag werd er in september 2013 ruim 3,5 procent meer geproduceerd in de elektrotechnische en machine-industrie dan in september 2012. De machine-industrie produceerde per gemiddelde werkdag ruim 5 procent meer en de elektrotechnische industrie ruim 3 procent meer. Bij de elektrische apparatenindustrie werd het productievolume per gemiddelde werkdag kleiner, namelijk ruim 6 procent.

Naast de omzet en de orderontvangsten herstelde in het derde kwartaal ook het productievolume van de elektrotechnische en machine-industrie. Dit volume was bijna 1 procent groter dan in het derde kwartaal van 2012.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)