Oordeel en verwachtingen overige industrie: papier- en grafische industrie

De conjunctuurenquête Nederland van oktober 2013 laat een gemengd beeld zien in de papier- en grafische industrie. De ondernemers zijn negatief in hun oordelen over de orderpositie. De ondernemers verwachten in de komende drie maanden wel een hogere productie. Verder zijn ze iets minder somber over de personeelssterkte, maar over het economisch klimaat zijn ze weer iets somberder.

Afname orderontvangst

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in de periode juli – september iets lager dan die in de periode april - juni. In deze periode is de productie toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, kwam in oktober uit op 90,1 en was 3,6 procentpunt lager dan in september. De omvang van de totale orderpositie beoordelen de ondernemers als klein voor de tijd van het jaar. In vergelijking met een maand eerder was dit oordeel iets negatiever, terwijl het oordeel over de buitenlandse orderpositie juist iets verbeterde. Het oordeel over de voorraad gereed product was eveneens positiever.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Verbetering concurrentiepositie

Volgens de ondernemers is hun concurrentiepositie in het derde kwartaal van 2013 op de binnenlandse markt verbeterd. Op de buitenlandse afzetmarkten binnen de EU verbeterde de concurrentiepositie eveneens. Buiten de EU echter was sprake van een lichte verslechtering. Net als vorige kwartalen gaf een aanzienlijk deel (34%) van de ondernemers aan dat onvoldoende vraag momenteel de productie belemmert. De ondernemers verwachten overigens wel een duidelijke toename van de afzet in het vierde kwartaal. De bezettingsgraad van de productie-installaties lag aan het einde van het derde kwartaal op 78,9 procent, ruim twee procentpunt hoger dan een kwartaal eerder. Het aantal ondernemers dat de productiecapaciteit momenteel als te klein beoordeelt, is vrijwel gelijk aan het aantal dat deze te groot vindt.

Toename productie verwacht

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden blijven de ondernemers negatief. Toch wordt er een toename van de productie voorzien. De inkoop bij leveranciers zal eveneens toenemen. De werkgelegenheid blijft in de komende maanden onder druk staan; per saldo verwacht bijna 17 procent van de bedrijven minder personeel in te zetten. Daarnaast zullen de prijzen die ze aan afnemers in rekening brengen nog licht dalen.

Verwachting voor oktober tot en met december 2013

Verwachting voor oktober tot en met december 2013

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand één van de vier onderstaande branches. In november zullen de oordelen en verwachtingen van de Meubelindustrie worden weergegeven.
Branche                                                            Verslagmaand
Meubelindustrie                                                 november 2013, maart 2014
Hout- en bouwmaterialenindustrie                    december 2013, april 2014
Textiel-, kleding- en lederindustrie                     januari 2014, mei 2014
Papier- en grafische industrie                           februari 2014, juni 2014