Indicator biodiversiteit

Het CBS heeft een indicator ontwikkeld die de lengte en zwaarte van de gezamenlijke Rode lijsten volgt. Het ministerie van Economische Zaken heeft deze indicator opgenomen in de rijksbegroting als maatlat voor de stand van de biodiversiteit in ons land. De indicator kent een weging: een zwaardere bedreigingstatus (bijv. ‘ernstig bedreigd’) van een soort die op een rode lijst staat, telt sterker mee dan een lichtere bedreiging (bijv. ‘gevoelig’). Deze indicator zal in 2014 worden uitgebreid met reptielen, amfibieën, libellen en hogere planten.
De veranderingen in de bedreiging van soorten zijn afgeleid uit de populatietrends in de meetnetten van het Netwerk Ecologische Monitoring en uit veranderingen op basis van de beschikbare verspreidingsgegevens. Beide bronnen leveren steeds meer gegevens op.