Realisaties overige industrie: papier- en grafische industrie

In augustus 2013 is in de papier- en grafische industrie ruim 3 procent minder omgezet dan in augustus 2012. Per gemiddelde werkdag was het productievolume eveneens kleiner, het omzetvolume was groter. In de onderliggende branche papierindustrie daalde de waarde van de ontvangen orders. De producten van de gehele branche waren goedkoper dan in augustus 2012.

Omzet, productie en afzetprijs (augustus 2013)

Omzet, productie en afzetprijs (augustus 2013)

Lagere omzet, meer afzet

De omzet van de papier- en grafische industrie was in augustus ruim 3 procent lager dan in dezelfde maand het jaar ervoor. De afname kwam door de ontwikkelingen in het binnenland. Daar daalde de omzet met ruim 6 procent. Op de exportmarkt bleef het bedrag aan verkopen gelijk. Augustus telde in 2013 een werkdag minder dan in 2012. De afzetprijzen daalden ten opzichte van dezelfde maand van het vorige jaar. Per gemiddelde werkdag was de hoeveelheid verkopen 2 procent groter dan een jaar eerder. Hierbij werd op de binnenlandse markt bijna anderhalf procent minder afgezet, terwijl de afzet op de buitenlandse markt met ruim 5 procent toenam.

In augustus werd in de papierindustrie bijna 2,5 procent minder omgezet. De omzet van de grafische industrie was ruim 5 procent lager dan in augustus 2012.

Waarde orderontvangsten lager

De waarde van de orders van de subbranche papierindustrie was in augustus 2013 bijna 3,5 procent lager dan een jaar eerder. Op de Nederlandse markt daalde de waarde van de ontvangen orders bijna 8 procent ten opzichte van augustus 2012. Vanuit het buitenland namen de orderontvangsten bijna 1 procent in waarde af.

Prijzen dalen licht

In augustus 2013 daalden de prijzen van producten van de papier- en grafische industrie met bijna 1 procent. Hierbij ontliepen de ontwikkelingen in het binnen- en buitenland elkaar niet veel. De prijzen op de buitenlandse markt daalden een fractie sterker dan de prijzen op de binnenlandse markt.

De grafische industrie droeg in augustus het meest bij aan de prijsdaling in de branche. Deze onderliggende branche verkocht haar producten ruim 2,5 procent goedkoper. De papierindustrie verhoogde haar afzetprijs met ruim een half procent ten opzichte van augustus vorig jaar.

Fractie minder productie

Per gemiddelde werkdag was het productievolume in de papier- en grafische industrie in augustus ruim een half procent lager dan in augustus 2012.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In november (verslagmaand september 2013) worden de realisaties in de meubelindustrie behandeld.

Branche                                                 Verslagmaand

Meubelindustrie                                      september 2013, januari 2014, mei 2014

Hout- en bouwmaterialenindustrie         oktober 2013, februari 2014, juni 2014

Textiel-, kleding- en lederindustrie         november 2013, maart 2014, juli 2014

Papier- en grafische industrie               december 2013, april 2014, augustus 2014