Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

In augustus 2013 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie 3 procent minder omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag werd er weliswaar meer verkocht, maar was de productie kleiner. De waarde van de ontvangen orders daalde in augustus en ook het prijsniveau lag lager. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het tweede kwartaal van 2013 kleiner dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (augustus 2013)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (augustus 2013)

Lagere omzet

De omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie is in augustus 2013 met 3 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De afzetprijzen daalden ten opzichte van dezelfde maand van het vorige jaar en augustus telde een werkdag minder dan in augustus 2012. Per gemiddelde werkdag verkocht de branche 3 procent meer producten dan een jaar geleden.

In augustus 2013 werd in de subbranche basismetaalindustrie bijna 6 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Op de binnenlandse markt nam het bedrag aan verkopen 12 procent af, op de exportmarkt werd bijna 4 procent minder omgezet. In de metaalproductenindustrie daalde de omzet met bijna 1,5 procent. In deze subbranche nam de binnenlandse omzet met ruim 2,5 procent af, terwijl de omzet op de buitenlandse markt vrijwel gelijk bleef aan die van augustus 2012.

Lagere waarde ontvangen orders

In augustus 2013 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie 3 procent minder aan orders ontvangen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Op de binnenlandse markt nam de vraag met 13 procent af. Op de buitenlandse markt nam de vraag juist met bijna 4 procent toe.

In de subbranche basismetaalindustrie daalde in augustus 2013 de vraag met ruim 5 procent terwijl de metaalproductenindustrie een afname van ruim 1,5 procent liet zien ten opzichte van dezelfde maand van het vorige jaar.

Prijzen dalen verder

De basismetaal- en metaalproductenindustrie vroeg in augustus 2013 ruim 1,5 procent minder voor haar producten dan een jaar eerder. Net als de eerdere maanden daalden de prijzen op de exportmarkt harder dan die in het binnenland. Sinds maart  2012 laten de prijzen in de basismetaal- en metaalproductenindustrie maandelijks een daling zien ten opzichte van het jaar ervoor.

In de subbranche basismetaalindustrie zijn de producten ruim 3 procent goedkoper geworden. De metaalproductenindustrie deed haar producten bijna 1 procent goedkoper van de hand dan in augustus vorig jaar.

Minder productie

Het productievolume van de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in augustus 2013 per gemiddelde werkdag ruim 1,5 procent kleiner dan een jaar eerder. In de basismetaalindustrie werd ruim 2 procent meer geproduceerd. Het productievolume in de metaalproductenindustrie was 2,5 procent minder dan dat van augustus 2012.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

In het tweede kwartaal van 2013 was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de basismetaal- en metaalproductenindustrie 1,5 procent kleiner dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)