Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

In juli 2013 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie 11 procent meer omgezet dan in juli vorig jaar. Per gemiddelde werkdag was zowel het omzet- als het productievolume groter dan een jaar eerder. De fabrikanten rekenden in juli meer voor hun producten dan in juli 2012.

Omzet, productie en afzetprijs (juli 2013)

Omzet, productie en afzetprijs (juli 2013)

Omzet gestegen

Ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie hebben in juli 2013 voor 11 procent meer verkocht dan in juli een jaar eerder. Juli had hogere afzetprijzen en een werkdag meer ten opzichte van een jaar eerder; het omzetvolume per gemiddelde werkdag was  ruim 3,5 procent hoger dan in juli 2012.

De omzetstijging is geheel toe te schrijven aan de grootste subbranche voedingsmiddelenindustrie waar de omzet met 12 procent toenam. De drankenindustrie boekte bijna 6 procent meer omzet en de tabaksindustrie leverde bijna 4 procent in.

De omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie was in juli in het binnenland 13 procent en in het buitenland 8 procent hoger dan in juli 2012.

Prijsstijgingen vlakken af

In de voedings- en genotmiddelenindustrie waren de producten in juli ruim 2 procent duurder dan in juli vorig jaar. De laatste acht maanden is er sprake van afvlakkende prijsstijgingen ten opzichte van een jaar eerder. In juli betaalden afnemers in Nederland bijna 2 procent en buitenlandse afnemers bijna 2,5 procent meer dan in juli 2012. De prijzen in de subbranches voedingsmiddelenindustrie, drankenindustrie en tabakverwerkende industrie stegen achtereenvolgens met bijna 1,5 procent, bijna 1 procent en bijna 17 procent.

Groter productievolume

Per gemiddelde werkdag was het productievolume in de voedings- en genotmiddelenindustrie in juli 3 procent groter dan in juli 2012. Voor de subbranches voedingsmiddelenindustrie en drankenindustrie waren er stijgingen van respectievelijk  4 procent en bijna 2,5 procent. In de subbranche tabakverwerkende industrie was de gemiddelde dagproductie bijna 4 procent lager.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het eerste kwartaal van 2013 bijna 1,5 procent groter dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)