Monitor motor- en autobranche tweede kwartaal 2013

In het tweede kwartaal van 2013 kromp de omzet van de motor- en autobranche wederom fors ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Alleen de bedrijfsautobranche kende een minimale groei, alle andere branches leverden in. Vooral de importeurs van nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s kregen het voor de kiezen. Hun omzet daalde met ruim 30 procent.

In de gehele branche werden in het tweede kwartaal 60 faillissementen uitgesproken. Het eerste kwartaal waren dat er 59. Het totaal aantal uitgesproken faillissementen in 2012 bedroeg 205.

Wederom forse omzetdaling motor- en autobranche

In het tweede kwartaal van 2013 slonk de omzet van de motor- en autobranche met 16 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook het eerste kwartaal van dit jaar kende een forse omzetafname van ruim 16 procent. Het hardst werden de importeurs getroffen. De auto-onderdelenbranche zag de omzet met bijna 1 procent krimpen, in de bedrijfsautobranche nam de omzet met bijna 2 procent toe. Inmiddels kent deze branche nu al vier kwartalen op rij een daling van 10 procent of meer.

Omzetontwikkeling motor- en autobranche  

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Aantal openstaande vacatures iets toegenomen

Het aantal openstaande vacatures bedroeg in het tweede kwartaal van 2013 ongeveer 1200. Daarmee benadert het aantal openstaande vacatures het niveau van een jaar eerder. In de tussenliggende kwartalen nam het aantal openstaande vacatures geleidelijk af tot ongeveer 700 in het eerste kwartaal van 2013. Voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2011 is er een groei te zien in het aantal openstaande vacatures. Het aantal ontstane en het aantal vervulde vacatures hield elkaar in het tweede kwartaal in evenwicht, ongeveer 2 duizend.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Lichte groei bedrijfsautobranche

Na een slecht tweede en derde kwartaal in 2012 lijkt het inmiddels weer wat beter te gaan in de bedrijfsautobranche. De omvang van de krimp nam in het vierde kwartaal van 2012 en in het eerste kwartaal van 2013 al af. Het tweede kwartaal van 2013 laat een omzetstijging zien van 1,9 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal verkochte nieuwe bedrijfsauto’s daalde in het tweede kwartaal met ongeveer 10 procent, in het eerste kwartaal was die daling bijna 20 procent.

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Sterke terugval omzet importeurs nieuwe personenauto’s

Na een slecht eerste kwartaal is ook het tweede kwartaal voor de importeurs van nieuwe personenauto’s niet goed verlopen. Ten opzichte van het tweede kwartaal van het vorig jaar werd ruim 31 procent aan omzet ingeleverd. In 2012 viel het tweede kwartaal op door de sterke groei, die toen veroorzaakt werd door de invoering van strengere bijtellingsregels en andere bpm-grenzen per 1 juli. Een daling van de omzet met meer dan 30% kwam voor het laatst voor in 2009.

Omzetontwikkeling importeurs nieuwe personenauto’s

Omzetontwikkeling importeurs nieuwe personenauto’s

Sterke daling omzet personenautobranche houdt aan

De daling van de omzet in de personenautobranche blijft aanhouden. Na een recordkrimp van 17 procent in het eerste kwartaal van 2013 nam in het tweede kwartaal de omzet ook sterk af. Ten opzichte van het positieve tweede kwartaal van 2012 was de omzet 16 procent lager.

Omzetontwikkeling personenautobranche

Omzetontwikkeling personenautobranche

Niveau nieuw verkochte personenauto’s blijft laag

In het tweede kwartaal van 2013 werden bijna 96 duizend nieuwe personenauto’s verkocht, tegenover 165 duizend in het tweede kwartaal van 2012; een daling van 42 procent. Dit heeft vooral te maken met het feit dat in juli 2012 strengere bijtellingsregels ingevoerd werden. Ook werden de bpm-grenzen aangepast. Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van de verkoop van auto’s van juli 2012 naar eerdere maanden in dat jaar.

Verkopen nieuwe personenauto’s

Verkopen nieuwe personenauto’s

Omzetkrimp autoservicebedrijven houdt aan

De daling van de omzet bij de autoservicebedrijven was in het tweede kwartaal van 2013 ruim 5,5 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2012. Er is nu al 6 kwartalen sprake van omzetkrimp. De krimp in het tweede kwartaal is echter wel minder fors dan in de voorgaande twee kwartalen.

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzet handelaren auto-onderdelen minimaal gedaald

Het tweede kwartaal van 2013 laat een minimale krimp zien in de omzet van handelaren in auto-onderdelen. De omzet daalde in deze periode met bijna 1 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2012. In de 4 voorafgaande perioden was er een omzetdaling van ongeveer 4 tot 12 procent.

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzet motorenbranche blijft dalen

De omzet van de motorenbranche daalde in het tweede kwartaal 2013 met bijna 9 procent. De forse krimp in het eerste kwartaal werd daarmee tot de helft gereduceerd. Van de laatste 11 kwartalen was er alleen een omzetgroei in het vierde kwartaal 2011 en het eerste kwartaal 2012 waar te nemen. De overige kwartalen vertoonden een omzetkrimp tussen de 3 en 20 procent. Het aantal verkochte motorfietsen was in het tweede kwartaal van 2013 met ruim 3600 iets hoger dan het tweede kwartaal van 2012, een toename van ruim 5 procent.

Omzetontwikkeling motorenbranche

Omzetontwikkeling motorenbranche

Meer cijfers zijn te vinden op de themapagina Handel en horeca en de themapagina Verkeer en Vervoer.