Monitor architecten en ingenieurs tweede kwartaal 2013

Op 2 oktober 2013 zijn in dit artikel de grafieken met de omzetontwikkeling aangepast. Deze aangepaste versies tonen nu de juiste waarden voor de omzetontwikkeling in de eerste drie kwartalen van 2012.

De omzet van de architecten- en ingenieursbureaus daalde in het tweede kwartaal van 2013 opnieuw ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee zet de trend van de afgelopen 4 jaar door. De ingenieurs deden het een stuk minder slecht dan de architecten. Architecten en ingenieurs ervaarden in het tweede kwartaal een verslechtering van het economisch klimaat. Ook voor het derde kwartaal van 2013 voorzien de ondernemers een verdere verslechtering van het economisch klimaat, dalende omzetten en minder werkgelegenheid.

Omzetdaling houdt aan

In het tweede kwartaal van 2013 daalde de omzet van de architecten en ingenieurs met 3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzetdaling die in het tweede kwartaal van 2009 inzette, is illustratief voor de diepe crisis waarin de Nederlandse bouwsector zich bevindt. De zakelijke dienstverlening als geheel deed het met een omzetstijging van 0,3 procent beter dan de architecten en ingenieurs.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzet architectenbranche blijft fors dalen

In het tweede kwartaal van 2013 daalde de omzet van de architecten fors met bijna 14 procent. Wel is deze daling minder sterk dan de voorgaande twee kwartalen waarin de omzet met meer dan 20 procent afnam.

De omzet in de ingenieursbranche daalde in het tweede kwartaal met 2 procent. Ook de ingenieurs hebben al jaren dalende omzetten als gevolg van de crisis, alleen is de daling hier bij lange na niet zo sterk als bij de architecten.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Aantal faillissementen architecten verdrievoudigd

Het aantal architectenbureaus dat failliet ging, is in het tweede kwartaal verdrievoudigd ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Over heel 2012 gingen er 35 architectenbureaus failliet. In het eerste half jaar van 2013 is dit aantal al opgelopen tot 33.
Bij de ingenieursbureaus is het aantal faillissementen van 64  in het tweede kwartaal ook uitzonderlijk hoog. Waar er in 2012 al een recordaantal van 174 faillissementen geteld werd, staat de teller nu na een half jaar al op 105.

Uitgesproken faillissementen architecten- en ingenieursbureaus

Uitgesproken faillissementen architecten en ingenieurs

Personeelssterkte en orderpositie verder verslechterd

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat het aantal ondernemers in de architecten- en ingenieursbranche dat het economisch klimaat heeft zien verslechteren in het afgelopen kwartaal, aanzienlijk kleiner is dan een kwartaal eerder. Toch nam per saldo nog 15 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat waar.

De personeelssterkte nam bij maar liefst 32 procent van de architecten- en ingenieursbureaus af, terwijl een kleine 10 procent juist meer personeel inzette in het tweede kwartaal. De groep ondernemers die per saldo minder personeel inzette was daarmee een stuk groter dan een kwartaal eerder.

Over de orderpositie waren de ondernemers aan het eind van het tweede kwartaal negatiever, per saldo vond bijna 40 procent deze (te) klein. Dit is een groter aantal dan in de voorgaande kwartalen.

Oordeel en ontwikkelingen architecten- en ingenieursbureaus

Oordeel en ontwikkelingen architecten- en ingenieursbureaus

Krimp omzet en personeelssterkte voorzien

De architecten en ingenieurs zijn voor het derde kwartaal van 2013 nog altijd overwegend pessimistisch gestemd over het economisch klimaat. Wel is het aantal pessimistisch gestemden voor het tweede kwartaal op rij afgenomen. Per saldo 9 procent verwacht een verdere verslechtering van het economisch klimaat, een kleinere groep dan de voorgaande kwartalen.

In de verwachtingen voor de omzet in het derde kwartaal, zijn meer ondernemers pessimistisch gestemd dan optimistisch. Per saldo verwacht 8 procent een afname van de omzet. Ook worden lagere afzetprijzen voorzien door per saldo 5 procent van de ondernemers.

Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers pessimistischer gestemd dan in voorgaande kwartalen. Per saldo verwacht 16 procent van de ondernemers een afname van hun personeelsbestand. Zo overwegend negatief zijn de ondernemers in meer dan drie jaar niet geweest.

Verwachtingen voor lopende kwartaal architecten- en ingenieursbureaus

Verwachtingen voor lopende kwartaal architecten- en ingenieursbureaus

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.