Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in juni 2013 de omzet met bijna 5 procent zien toenemen ten opzichte van juni 2012. Het omzet- en productievolume per gemiddelde werkdag was groter en opnieuw zijn de producten duurder geworden vergeleken met vorig jaar.

Omzet, productie en afzetprijs (juni 2013)

Omzet, productie en afzetprijs (juni 2013)

Hogere omzet

In juni 2013 nam de omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie bijna 5 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Gecorrigeerd voor hogere afzetprijzen en een werkdag minder dan in juni 2012 was de gemiddelde dagomzet in juni 2013 bijna 7 procent hoger.

De omzet van de subbranche voedingsmiddelenindustrie nam met bijna 6 procent toe. De subbranches drankenindustrie en tabakverwerkende industrie lieten dalingen zien van respectievelijk 5 procent en ruim 4 procent.

In het tweede kwartaal van 2013 nam het bedrag aan verkopen in de voedings- en genotmiddelenindustrie met bijna 8 procent toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. In Nederland werd ruim 6 procent meer omgezet, terwijl de omzet voor de buitenlandse markt met bijna 10 procent toenam.

Producten duurder

De afzetprijzen zijn in juni 2013 in de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 3 procent gestegen ten opzichte van juni vorig jaar. Klanten in Nederland betaalden in juni ruim 2,5 procent meer dan een jaar eerder. Afnemer vanuit het buitenland waren ruim 3,5 procent duurder uit dan in juni 2012.

In het tweede kwartaal van 2013 stegen de prijzen in de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 3,5 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Met een prijsstijging van ruim 4 procent waren klanten uit het buitenland duurder uit dan afnemers in Nederland die 3 procent meer moesten betalen voor hun producten.

Productie neemt toe

Per gemiddelde werkdag is in juni 2013 in de voedings- en genotmiddelenindustrie bijna 3,5 procent meer geproduceerd dan in juni een jaar eerder. De drankenindustrie sprong er negatief uit door in juni als enige subbranche minder te produceren dan in juni 2012.

In het tweede kwartaal van 2013 was de productie ruim 4 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het eerste kwartaal van 2013 bijna 1,5 procent groter dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)