Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

De basismetaal- en metaalproductenindustrie heeft in mei 2013 bijna 6 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren ook het verkoop- en productievolume kleiner. Het niveau van de ontvangen orders lag onder dat van mei 2012. Producten werden tegen lagere prijzen afgerekend. In het eerste kwartaal van 2013 was het volume van de bruto toegevoegde waarde kleiner dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (mei 2013)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (mei 2013)

Omzet en verkoopvolume nemen af

In mei was de omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie bijna 6 procent lager dan in mei 2012. De afzetprijzen waren lager dan in mei vorig jaar. Mei 2013 telde evenveel werkdagen als mei 2012. Per gemiddelde werkdag verkocht de branche 4 procent minder dan een jaar geleden.

In mei 2013 werd in de subbranche basismetaalindustrie 12 procent minder omgezet dan een jaar eerder. Buiten de landsgrenzen was de daling het hoogst, namelijk 15 procent. Op de binnenlandse markt nam het bedrag aan verkopen met bijna 2 procent af. In de metaalproductenindustrie werd bijna 2 procent minder omgezet dan in mei 2012. In deze subbranche nam de binnenlandse omzet met ruim 3,5 procent af, terwijl de omzet op de exportmarkt met ruim 0,5 procent steeg.

Waarde orderontvangsten blijft op lager niveau

De waarde van de ontvangen orders in de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in mei 2013 ruim 3 procent lager dan die in mei 2012. Hierbij daalde de waarde van de door binnenlandse klanten geplaatste orders meer dan de vraag uit het buitenland. Mei is daarmee de derde opeenvolgende maand waarin de waarde van de orderontvangsten op een lager niveau lag dan in dezelfde maand een jaar eerder.

In de subbranche basismetaalindustrie werd voor ruim 9 procent minder aan orders geplaatst. De metaalproductenindustrie liet een toename  van bijna 1 procent zien.

Goedkopere producten

De basismetaal- en metaalproductenindustrie rekende in mei 2013 ruim 1,5 procent minder voor haar producten dan een jaar eerder. De afzetprijzen op de binnenlandse markt daalden met bijna 1 procent, terwijl die op de exportmarkt met ruim 2,5 procent daalden.

In de subbranche basismetaalindustrie zijn de producten ruim 4 procent goedkoper geworden. In de metaalproductenindustrie bleven de afzetprijzen vrijwel gelijk aan die van mei 2012.

Productie neemt af

Het productievolume van de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in mei 2013 per gemiddelde werkdag 1,5 procent kleiner dan in dezelfde maand een jaar eerder.

In de subbranche metaalproductenindustrie werd bijna 4 procent minder geproduceerd dan in mei 2012. In de basismetaalindustrie daarentegen werd 10 procent meer geproduceerd.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in het eerste kwartaal van 2013 bijna 7 procent kleiner dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)