Eerste raming oppervlakten 2013

De raming is gebaseerd op een versnelde levering aan het CBS van opgaven voor de Landbouwtelling 2013 door de Dienst Regelingen (DR) van het Ministerie van Economische Zaken. Het gaat om ongeveer 70 duizend ontvangen opgaven van 78 duizend voor de Gecombineerde Data Inwinning (GDI) aangeschreven landbouwbedrijven. De ontvangen opgaven geven een goed beeld van de ontwikkelingen in de landbouw.