Monitor motor- en autobranche eerste kwartaal 2013

In het eerste kwartaal van 2013 kromp de omzet van de motor- en autobranche fors ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Zowel de personenauto- als motorfietsenbranche doen het niet goed. In beide branches werd de grootste omzetdaling genoteerd sinds 1995, toen het CBS startte met het waarnemen van deze bedrijfstakken.

Flinke knauw omzet motor- en autobranche

In het eerste kwartaal van 2013 slonk de omzet van de motor- en autobranche met 16,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit betreft de grootste omzetdaling sinds het tweede kwartaal van 2009. Toen nam de omzet met 18,6 procent af. Binnen de motor- en autobranche wist geen van de subbranches zich te onttrekken aan de malaise. Dit is alweer het derde kwartaal op rij waarin de omzet van deze sector stevig is afgenomen.

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Aantal openstaande vacatures ongekend laag

Het aantal openstaande vacatures bedroeg in het eerste kwartaal van 2013 ongeveer 700. Niet eerder was dit aantal zo laag. Sinds het eerste kwartaal van 2011 is het aantal openstaande vacatures dalende. In dat kwartaal was het aantal onvervulde vacatures nog ruim drie keer zo hoog (2200).

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Krimp bedrijfsautobranche neemt licht af

De omzet van de bedrijfsautobranche liep in het eerste kwartaal ongeveer 9 procent terug. In vergelijking met de vier voorgaande kwartalen is de omvang van de krimp afgenomen. De omzet kromp in die kwartalen nog met 11 tot maar liefst 19 procent. Het aantal nieuw verkochte bedrijfsauto’s daalde in het eerste kwartaal met bijna 20 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Er werden vooral minder nieuwe vrachtwagens en trekkers verkocht.

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Sterke terugval omzet importeurs nieuwe personenauto’s

De verkopen van importeurs van nieuwe personenauto’s zijn in het eerste kwartaal van 2013 flink teruggelopen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van het vorig jaar werd ongeveer 24 procent aan omzet ingeleverd. Dit is de grootste daling in de omzet sinds het derde kwartaal van 2009. In de twee voorgaande kwartalen nam de omzet ook af, maar was de krimp beduidend kleiner.

Omzetontwikkeling importeurs nieuwe personenauto’s

Omzetontwikkeling importeurs nieuwe personenauto’s

Recorddaling omzet personenautobranche

De omzet van de personenautobranche is in het eerste kwartaal van 2013 sterk gedaald. De hele bedrijfstak leverde maar liefst 17 procent in ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de grootste daling in de omzet sinds het begin van de waarneming door het CBS in 1995. In het eerste kwartaal van 2012 bedroeg de omzetkrimp nog 6,3 procent.

Omzetontwikkeling personenautobranche
Omzetontwikkeling personenautobranche

Niveau nieuw verkochte personenauto’s uitzonderlijk laag

De krimp in de omzet van zowel de importeurs als de personenautobranche kan worden teruggevoerd op de stevige daling in verkopen van nieuwe personenauto’s. In het eerste kwartaal van 2013 werden er 115,5 duizend nieuwe personenauto’s verkocht. Twee jaar eerder, in het eerste kwartaal van 2011, waren dit er nog 180 duizend. In twee jaar tijd is dit aantal dus met een derde afgenomen. Het aantal nieuw verkochte personenauto’s is sinds het begin van de recessie in 2008 in een eerste kwartaal niet zo laag geweest.

Verkopen nieuwe personenauto’s

Verkopen nieuwe personenauto’s

Omzetkrimp autoservicebedrijven houdt aan

De krimp van de omzet van autoservicebedrijven was ongeveer gelijk aan die van het vierde kwartaal van 2012. De uiteindelijke afname kwam uit op 7,8 procent. Dit was alweer het vijfde kwartaal op rij waarin de omzet van de autoservicebedrijven afnam.

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzet handel auto-onderdelen verder in de min

In het eerste kwartaal van 2013 kromp de omzet van de handel in auto-onderdelen verder. De omzet daalde in deze periode met ruim 12 procent. Tot begin 2012 wisten de handelaren in auto-onderdelen nog een omzetgroei te realiseren. Sinds het tweede kwartaal van 2012 krimpt de omzet in deze sector echter en is dit alweer het derde kwartaal op rij waarin de krimp boven de 10 procent uitkomt.

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzet motorenbranche daalt verder

De omzet van de motorenbranche daalde in het eerste kwartaal 2013 met bijna 20 procent. Niet eerder kreeg de branche te kampen met een krimp van deze orde. De krimp werd mede veroorzaakt door een sterke terugval in de verkopen van nieuwe motorfietsen. Dit aantal bleef uiteindelijk steken op 2700. Dat zijn er 500 minder dan in dezelfde periode van 2012 werden verkocht. Sinds het begin van de waarneming in 1997 was 2012 het jaar waarin het minst aantal motorfietsen werd aangeschaft.

Omzetontwikkeling motorenbranche

Omzetontwikkeling motorenbranche

Meer cijfers zijn te vinden op de themapagina Handel en horeca en de themapagina Verkeer en Vervoer.