Realisaties overige industrie: papier- en grafische industrie

De papier- en grafische industrie heeft in april 2013 ruim 1,5 procent meer omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was kleiner, het productievolume per gemiddelde werkdag een fractie groter. De branche deed haar producten goedkoper van de hand vergeleken met april 2012. In de subbranche papierindustrie was de waarde van de ontvangen orders iets lager dan in april vorig jaar.

Omzet, productie en afzetprijs (april 2013)

Omzet, productie en afzetprijs (april 2013)

Hogere omzet, verkoopvolume kleiner

De omzet in de papier- en grafische industrie was in april 2013 ruim 1,5 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar geleden. In eigen land nam het bedrag aan verkopen met ruim 2,5 procent af, terwijl vanuit het buitenland een hoger bedrag aan verkopen werd gerealiseerd van bijna 7 procent. April kende in 2013 een werkdag meer dan in 2012. In april daalden de verkoopprijzen ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Per gemiddelde werkdag was de hoeveelheid verkochte producten ruim 1,5 procent kleiner dan een jaar eerder. De afname van het verkoopvolume kwam volledig op conto van tegenvallende ontwikkelingen in het binnenland. Hier werden 5,5 procent minder producten verkocht, terwijl de afzet op de exportmarkt 3 procent groter was.

De onderliggende branches laten een verschillend beeld zien. In de papierindustrie steeg het bedrag aan verkopen met ruim 3,5 procent, terwijl de omzet van de grafische industrie ruim 2 procent onder het niveau van april 2012 lag.

Lagere waarde ontvangen orders

In april 2013 heeft de papierindustrie voor 1 procent minder aan orders ontvangen. Op de nationale markt daalden de orderontvangsten bijna 5 procent in waarde ten opzichte van april verleden jaar. Vanuit het buitenland ging het beter: er werd voor bijna 2 procent meer aan bestellingen ontvangen.

Afzetprijs daalt

De producten van de papier- en grafische industrie waren in april bijna 2 procent goedkoper dan een jaar eerder. Op de exportmarkt was de prijsdaling het kleinst. Buitenlandse klanten betaalden anderhalf procent minder voor hun producten. De Nederlandse afnemers waren ruim 2 procent goedkoper uit in vergelijking met de overeenkomstige maand van 2012.

De grafische industrie droeg in april het meest bij aan de prijsdaling in de branche. Deze onderliggende branche verkocht haar producten ruim 3,5 procent goedkoper. De papierindustrie verlaagde haar afzetprijs met circa een half procent ten opzichte van april vorig jaar.

Groter productievolume

De papier- en grafische industrie heeft in april 2013 ruim een half procent meer geproduceerd dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In juli (verslagmaand mei 2013) worden de realisaties in de meubelindustrie behandeld.

Branche                                                 Verslagmaand

Meubelindustrie                                      mei 2013, september 2013, januari 2013

Hout- en bouwmaterialenindustrie         juni 2013, oktober 2013, februari 2013

Textiel-, kleding- en lederindustrie         juli 2013, november 2013, maart 2013

Papier- en grafische industrie               augustus 2013, december 2013, april 2013