Minder asielzoekers in 2012

© ANP

Er kwamen in 2012 minder asielzoekers naar Nederland dan het jaar ervoor. Het aantal Afghaanse asielzoekers nam sterk af. Uit Syrië komen echter steeds meer verzoeken.

Opnieuw afname aantal asielverzoeken

In 2012 zijn er in Nederland 9,7 duizend eerste asielverzoeken ingediend, 16 procent minder dan in 2011. Ook in dat jaar was het aantal al gedaald. Voor het eerst sinds 2007, toen er slechts 7,4 duizend asielzoekers naar Nederland kwamen, ligt het aantal weer onder de 10 duizend. In de jaren negentig van de vorige eeuw waren er jaarlijks veel grotere aantallen asielverzoeken. In 1994 werd een piek van 52,6 duizend bereikt.

Aantal eerste asielverzoeken per jaar

In Nederland ingediende asielverzoeken

Minder Afghanen, meer Syriërs

Irak is het land waar in 2012 het grootste aantal asielzoekers ((1,4 duizend) vandaan kwam. In 2011 was Afghanistan nog het belangrijkste herkomstland, maar het aantal uit dit land is bijna gehalveerd van 1,9 duizend naar 1,0 duizend in 2012. Uit Somalië kwamen ook veel minder asielzoekers. Het aantal asielzoekers uit Syrië is als gevolg van de burgeroorlog in dat land sterk toegenomen. Ook in de eerste vier maanden van 2013 zet deze ontwikkeling door: In die periode zochten bijna 500 Syriërs hun toevlucht tot Nederland, dat waren er zelfs al iets meer dan in heel 2012.

Asielzoekers naar herkomstland

Asielzoekers naar herkomstland

De asielcijfers zijn afkomstig van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In verband met de introductie van een nieuw informatiesysteem bij de IND zijn dit voorlopige cijfers.

Arno Sprangers en John de Winter

Bron: StatLine