Aandeel bedrijfsleven in bbp

Het gaat hier om het aandeel dat een sector bijdraagt aan de toegevoegde waarde vanuit de productie (in basisprijzen) ten opzichte van alle economische activiteiten.