Statistisch Bulletin nr. 21 - herziene versie

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en bestedingen. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor. De legenda van de figuur op pagina 3 bevatte een fout. Deze herziene versie van het Statistisch Bulletin nr. 21 van 23 mei 2013 bevat de juiste weergave van deze figuur.