Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in maart 2013 ruim 6 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De producten werden tegen hogere prijzen afgezet dan in maart 2012. Het omzet- en productievolume per gemiddelde werkdag waren groter.

Omzet, productie en afzetprijs (maart 2013)

Omzet, productie en afzetprijs (maart 2013)

Meer omzet voedingsmiddelenindustrie

In maart 2013 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 6 procent meer omzet geboekt dan een jaar eerder. Deze stijging is volledig toe te schrijven aan de voedingsmiddelenindustrie, waar de omzet met bijna 7 procent toenam. In deze subbranche steeg vooral de omzet aan klanten in het buitenland, met 13 procent. De subbranches drankenindustrie en tabakverwerkende industrie verkochten in maart 2013 minder dan in maart van het voorgaande jaar; in deze subbranches nam de omzet met respectievelijk 2 en ruim 0,5 procent af.

Een werkdag minder dan in maart 2012 had een nadelig effect op de omzet, terwijl hogere afzetprijzen een positieve invloed hadden. De gemiddelde dagomzet was daarmee in maart ruim 6 procent hoger dan in maart 2012.

In het eerste kwartaal van 2013 is de omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 8 procent toegenomen vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De verkopen in Nederland namen bijna 3,5 procent toe, buitenlandse klanten kochten voor 14 procent meer.

Prijsstijging neemt af

De afzetprijzen van de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn in maart met bijna 4,5 procent gestegen ten opzichte van maart 2012. Afnemers in Nederland betaalden ruim 4,5 procent meer en in het buitenland waren klanten ruim 4 procent duurder uit. De prijzen stijgen sinds november 2012 steeds minder sterk; dit doet zich in zowel de voedingsmiddelenindustrie, de drankenindustrie als de tabakverwerkende industrie voor.

Producten van de voedings- en genotmiddelenindustrie waren in het eerste kwartaal van 2013 bijna 5 procent duurder dan een jaar eerder. De prijsstijgingen voor afnemers in Nederland en voor buitenlandse afnemers ontliepen elkaar niet veel.

Productie licht toegenomen

De gemiddelde dagproductie in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in maart 2013 ruim 1 procent hoger dan een jaar eerder.

In het eerste kwartaal van 2013 is per gemiddelde werkdag 2 procent meer geproduceerd dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Volume bruto toegevoegde waarde onveranderd

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het vierde kwartaal 2012 vrijwel gelijk aan dat van het vierde kwartaal een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)