Verklaring Arbeidsrelatie

De belastingdienst kent de VAR verklaringen toe. De VAR winst uit onderneming (VAR-wuo) kent hij toe als hij vindt dat er sprake is van een zelfstandige met winst uit onderneming. De toegekende VAR is vooral van belang voor de opdrachtgever: met een VAR-wuo wordt de opdrachtgever achteraf niet aangeslagen voor eventuele loonheffingen. Mocht een VAR-wuo toch onterecht zijn verstrekt, dan wordt de zelfstandige daarvoor aangeslagen in de inkomstenbelasting en niet in de loonbelasting. Daarnaast verliest een dergelijk ondernemer zijn recht op zelfstandigenaftrek.

De VAR resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row) wordt toegekend aan bijvoorbeeld freelancers die voornamelijk resultaat uit overige werkzaamheden hebben. De opdrachtgever moet bij een VAR-row altijd toetsen of er een (fictieve) dienstbetrekking is. Alleen als hij vindt dat daar geen sprake van is, zal hij geen loonheffingen inhouden en betalen. Bij twijfel of er een dienstbetrekking is, kan de opdrachtgever zijn belastingkantoor om een uitspraak vragen. De opdrachtnemer kan bij het UWV om een uitspraak vragen.

De VAR-wuo en de VAR-row zijn vooral van belang voor de zelfstandige zonder personeel. Daarnaast zijn er nog de VAR directeur-grootaandeelhouder (VAR-dga) en loon (VAR-loon). Deze laatste twee zijn niet van belang voor zelfstandigen, maar kunnen ook bij hen voorkomen, bijvoorbeeld als men zowel als zelfstandige als in loondienst werkzaam is.

Niet voor alle zelfstandigen is het van belang om een VAR-wuo aan te vragen. Als er sprake is van overwegend particuliere klanten, bijvoorbeeld bij een klassieke onderneming zoals een winkel of advocatenkantoor, dan heeft de VAR-wuo geen meerwaarde.