Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in januari 2013 met ruim 1,5 procent afgenomen ten opzichte van de omzet van dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren het verkoopvolume en het productievolume kleiner. Vergeleken met januari 2012 betaalden afnemers minder voor de producten van deze branche. In de chemische en de farmaceutische industrie namen de orderontvangsten toe.

Omzet, productie en afzetprijs (januari 2013)

Omzet, productie en afzetprijs (januari 2013)

Omzet neemt af

In januari is de omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie afgenomen met ruim 1,5 procent vergeleken met januari 2012. Over de grens nam de omzet toe, met ruim 0,5 procent, maar in het binnenland nam de omzet af met bijna 5 procent. Januari 2013 telde evenveel werkdagen als januari 2012. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag was deze maand bijna 1 procent kleiner vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

In januari 2013 nam de binnenlandse omzet van de subbranche aardolie-industrie af met 11 procent. De buitenlandse omzet nam met ruim 2,5 procent toe, waardoor de totale omzet voor deze subbranche uitkwam op een afname van 4,5 procent. In de chemische industrie bleef de omzet vrijwel gelijk. De farmaceutische industrie sloot januari af met bijna 4 procent meer omzet. Opvallend is daarbij dat de binnenlandse omzet in deze subbranche met 21 procent toenam. De omzet in de rubber- en kunststofproductenindustrie kwam uit op een toename van bijna 8 procent.

Waarde orderontvangsten hoger

In januari 2013 kende de chemische industrie bijna 4 procent hogere orderontvangsten dan in januari vorig jaar. Op de nationale markt stegen de orderontvangsten in deze subbranche met ruim 6 procent, op de exportmarkt met ruim 2,5 procent.

De farmaceutische industrie kreeg in januari 2013 13 procent meer aan bestellingen binnen vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. De vraag uit het binnenland steeg met bijna 35 procent, de vraag uit het buitenland steeg met bijna 10 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

Prijzen gedaald

De producten van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie waren in januari ruim 0,5 procent goedkoper dan in januari 2012. Alleen in de subbranche aardolie-industrie was er een prijsdaling te zien, de producten in deze branche werden bijna 3 procent goedkoper. In de andere subbranches stegen de prijzen ten opzichte van januari 2012.

Productie lager

In januari 2013 produceerde de branche minder dan een jaar eerder. De gemiddelde dagproductie nam met bijna 3,5 procent af. Het is voor het eerst sinds februari 2012 dat de productie lager is vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

mzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)