Monitor reclamebranche vierde kwartaal 2012

Ook in het laatste kwartaal van 2012 daalde de omzet van het reclamewezen ten opzichte van een jaar eerder. Steeds meer ondernemers vinden dan ook dat het economisch klimaat verslechterd is. Voor het eerste kwartaal van 2013 lopen de verwachtingen uiteen. De ondernemers voorzien een toename van het personeelsbestand, hogere afzetprijzen en een afname van de omzet.

Forse omzetdaling

De omzet in het reclamewezen daalde in het vierde kwartaal van 2012 met 8,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee zet de omzetdaling van de voorgaande kwartalen nog sterker door. Alleen in het tweede kwartaal was de omzetdaling aanzienlijk minder. Gemiddeld daalde de jaaromzet in het reclamewezen met bijna 6 procent in 2012. De zakelijke dienstverlening als geheel deed het met een omzetstijging van 0,6 procent over heel 2012 beter.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Verslechtering economisch klimaat

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat het aantal ondernemers in het reclamewezen en marktonderzoek dat vindt dat het economisch klimaat is verslechterd, veel groter is dan een kwartaal eerder. Per saldo ervaarde 22 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het vierde kwartaal van 2012. In het voorafgaande kwartaal was dit 10 procent.

Het oordeel over de orderpositie was in het vierde kwartaal minder negatief dan in het voorafgaande kwartaal, maar per saldo vond 10 procent van de ondernemers de orderpositie nog altijd onvoldoende. Een kwartaal eerder was dit 15 procent. Bij per saldo 4 procent van de ondernemers kromp het personeelsbestand in het vierde kwartaal van 2012.

Ontwikkelingen en oordeel reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Ontwikkelingen en oordeel reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Minder omzet, meer personeel en hogere prijzen

De verwachtingen van de ondernemers in het reclamewezen en marktonderzoek laten voor het eerste kwartaal van 2013 een gemengd beeld zien. Zo voorziet per saldo 17 procent een verslechtering van het economisch klimaat. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers wel positief gestemd. Per saldo verwacht 6 procent van de ondernemers een toename van de personeelssterkte. De voorgaande twee kwartalen voorzag men nauwelijks verandering van de personeelssterkte.

De omzetverwachting in de reclamebranche voor het eerste kwartaal van 2013 is negatief. Per saldo verwacht 9 procent van de ondernemers een afname van de omzet, ondanks dat zij wel hogere afzetprijzen verwachten. De verwachtingen ten aanzien van prijzen laten al vier achtereenvolgende kwartalen een stabiel beeld zien.

Verwachtingen reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Verwachtingen reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)
Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.