Monitor motor- en autobranche vierde kwartaal 2012

Het vierde kwartaal van 2012 is het tweede achtereenvolgende kwartaal waarin er over de gehele linie van de motor- en autobranche sprake is van omzetdalingen. Over heel 2012 genomen daalde de omzet met 5,1 procent. De sterkste daling werd gemeten in de bedrijfsautobranche, waar in vergelijking met 2011 ruim 15 procent minder werd omgezet.

Omzet totale motor- en autobranche wederom in de min

In het vierde kwartaal van 2012 nam de omzet van de motor- en autobranche met bijna 9 procent af ten opzichte van het vierde kwartaal een jaar eerder. Dit kwartaal past in de trend welke begin 2012 werd ingezet. Alleen in het tweede kwartaal was er een lichte opleving. Dit was echter niet voldoende om het jaar 2012 positief af te sluiten. Nadat de omzet in 2011 nog met 7 procent steeg, kwam de omzet in 2012 ruim 5 procent lager uit dan een jaar eerder. Sinds 2009 is een dergelijke omzetdaling niet meer voorgekomen.

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Aantal openstaande vacatures neemt steeds verder af

Het aantal openstaande vacatures in de autohandel loopt steeds verder terug. Aan het einde van het eerste kwartaal in 2011 stonden er nog 2200 vacatures open. Na een gestage daling is dat aantal aan het eind van het vierde kwartaal van 2012 afgenomen tot 900.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Omzetdaling bedrijfsautobranche valt iets kleiner uit

De bedrijfsautobranche kende in het vierde kwartaal een omzetdaling van 11 procent. Daarmee was dit nog het minst slechte kwartaal van 2012. In de twee voorgaande kwartalen daalde de omzet met bijna 20 procent. Over heel 2012 laat de branche een omzetdaling zien van ruim 15 procent in vergelijking met 2011. Het dalende ondernemersvertrouwen speelt hierbij een belangrijke rol.

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetdaling bij importeurs van nieuwe personenauto’s zet door

In het vierde kwartaal van 2012 is de omzet van importeurs van nieuwe personenauto’s met ruim 8 procent afgenomen. De omzetten fluctueerden nogal in 2012. De omzet kwam in het eerste kwartaal op ongeveer hetzelfde niveau uit als een jaar eerder. In het tweede kwartaal was er echter een forse omzetstijging van bijna 25 procent. Deze groei is onder andere toe te schrijven aan de aanpassing van de bijtellings- en BPM-grenzen per 1 juli. Het derde kwartaal liet, net als het vierde kwartaal, een omzetdaling zien. Op jaarbasis kwam de omzet een kleine half procent hoger uit dan in 2011.

Omzetontwikkeling importeurs nieuwe personenauto’s

Omzetontwikkeling importeurs nieuwe personenauto’s

Flinke omzetdaling personenautobranche

Vanaf medio 2011 vertoont de omzetgroei in de personenautobranche (handel en reparatie) een dalende tendens. In 2012 werd de trend doorgezet en daalde de omzet ten opzichte van 2011 met bijna 6 procent. Het vierde kwartaal van 2012 leverde met een omzetdaling van ruim 8 procent een behoorlijke bijdrage aan deze daling op jaarbasis. De omzet in de personenautobranche hangt nauw samen met het aantal verkochte nieuwe personenauto’s. Dat aantal nam in het vierde kwartaal met 26 procent af, in het derde kwartaal was er al sprake van een daling van 23 procent.

Omzetontwikkeling personenautobranche

Omzetontwikkeling personenautobranche

Weer minder nieuwe personenauto’s verkocht

In het tweede halfjaar van 2012 liepen de verkopen van nieuwe personenauto’s behoorlijk terug. Nadat er in het derde kwartaal van 2012 (bijna 96 duizend) al 24 procent minder nieuwe personenauto’s werden verkocht dan een jaar eerder, kwamen de verkopen in het vierde kwartaal van 2012 (ruim 75 duizend) ruim 26 procent lager uit. In het tweede kwartaal werden, vooruitlopend op de aanscherping van de bijtellings- en bpm-grenzen per 1 juli 2012, bijna 12 procent meer nieuwe personenauto’s verkocht dan in hetzelfde kwartaal in 2011.

Verkopen nieuwe personenauto’s

Verkopen nieuwe personenauto’s

Omzetdaling autoservicebedrijven grootste in 3 jaar tijd

De autoservicebedrijven (reparatie en onderhoud) konden zich in het vierde kwartaal van 2012 ook niet onttrekken aan de mineurstemming in de motor- en autobranche. De omzetdaling van 8 procent betekende de sterkste krimp sinds het derde kwartaal van 2009.

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzet handelaren auto-onderdelen loopt verder terug

De handelaren in auto-onderdelen en -accessoires zijn er in het vierde kwartaal van 2012 niet in geslaagd de neerwaartse spiraal om te buigen. Al vanaf het derde kwartaal van 2010 loopt de omzetgroei terug. In 2012 is er vervolgens sprake van een krimp waarbij het dieptepunt bereikt wordt in het derde kwartaal. De omzetafname bedroeg in die periode 11 procent. Het vierde kwartaal kwam uit op een afname van 10 procent. 2012 sloot af met een krimp van bijna 6 procent.

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzet motorenbranche daalt verder

De handel en reparatie van motorfietsen kende in 2012 een slecht vierde kwartaal. De omzet kwam 10 procent lager uit dan in het laatste kwartaal van 2011. Het vierde kwartaal ligt daarmee in lijn met de 2 voorgaande kwartalen; alleen in het eerste kwartaal was er een plus. Voor heel 2012 kwam de omzetdaling uiteindelijk uit op 5 procent.

Omzetontwikkeling motorenbranche

Omzetontwikkeling motorenbranche

Iets meer nieuwe motorfietsen verkocht

In het vierde kwartaal van 2012 werden er bijna 1000 nieuwe motorfietsen verkocht. Al sinds jaren zijn de verkopen van motorfietsen in het vierde kwartaal lager dan in de overige kwartalen. Het jaar 2012 vormt hierop geen uitzondering. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2011 is er een stijging van ruim 7 procent te noteren.

Verkopen nieuwe motorfietsen

Verkopen nieuwe motorfietsen 
Meer cijfers zijn te vinden op de themapagina Handel en horeca en de themapagina Verkeer en Vervoer.